Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti visoka učilišta iz područja biotehničkih znanosti sa kojima je Ministarstvo poljoprivrede sklopilo Sporazum o suradnji – stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema.

Rok za prijavu

10 prosinca, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen ograničeni javni poziv Visokim učilištima za dodjelu bespovratnih sredstava za stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema

Predmet natječaja

Predmet ograničenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava visokim učilištima iz područja biotehničkih znanosti na području jedinica područne (regionalne) samouprave potpisnica Razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema kao i Dodatka broj 1 Razvojnom sporazumu za stipendiranje studenata viših godina koji studiraju na tim učilištima.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti visoka učilišta iz područja biotehničkih znanosti sa kojima je Ministarstvo poljoprivrede sklopilo Sporazum o suradnji – stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema, dana 02 kolovoza 2019. godine te Aneks sporazuma o suradnji, dana 26. studenoga 2020. godine Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište u Slavonskom Brodu i  Veleučilište u Požegi.

Pravo na dodjelu stipendija imaju redoviti i izvanredni studenti upisani u studijske programe koji su u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija prvi puta upisali godinu studija za studijski program iz biotehničkih znanosti na visokim učilištima.

Stipendija iznosi 10.000 kuna po studentu za jednu akademsku godinu.

Projektne aktivnosti se moraju provoditi u Republici Hrvatskoj, na području jedinice područne (regionalne) samouprave prijavitelja projekta. Ministarstvo prati realizaciju projekta i provodi kontrolu namjenskog trošenja sredstava.

Visoka učilišta prijave sa potrebnom dokumentacijom trebaju dostaviti na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: „Prijava na ograničeni javni poziv – stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema“ – ne otvarati!

Javni poziv za prijave studenata visokim učilištima otvoren je do 04. prosinca 2020. godine.

Javni poziv za prijave visokih učilišta Ministarstvu otvoren je do 10. prosinca 2020. godine do 15:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content