Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti visoka učilišta iz područja biotehničkih znanosti: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište u Slavonskom Brodu i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za turizam i ruralni razvoj u Požegi

Rok za prijavu

2 prosinca, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen ograničeni javni poziv Visokim učilištima za dodjelu bespovratnih sredstava za stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema

Predmet natječaja

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava visokim učilištima iz područja biotehničkih znanosti na području jedinica područne (regionalne) samouprave, potpisnica Razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema za stipendiranje studenata viših godina koji studiraju na tim učilištima za akademsku 2022./2023. godinu.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti visoka učilišta iz područja biotehničkih znanosti, a pravo na dodjelu stipendija imaju redoviti i izvanredni studenti upisani u studijske programe koji su u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija prvi puta upisali godinu studija za studijski program iz biotehničkih znanosti na visokim učilištima kako slijedi:

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek:

  • preddiplomski stručni studiji (2. i 3. godina): Agrarno poduzetništvo, Bilinogojstvo – smjer Ratarstvo, Mehanizacija u poljoprivredi, Zootehnika, Vinogradarstvo-vinarstvo-voćarstvo;
  • preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda (2. i 3. godina), smjerovi: Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija, Zootehnika;
  • diplomski sveučilišni studiji (1. i 2. godina): Agroekonomika, Bilinogojstvo, Ekološka poljoprivreda, Mehanizacija, Povrćarstvo i cvjećarstvo, Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, Zootehnika, Digital Agriculture (Digitalna poljoprivreda).

 

Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek:

  • preddiplomski sveučilišni studij (2. i 3. godina): Prehrambena tehnologija;
  • diplomski sveučilišni studiji (1. i 2. godina): Prehrambeno inženjerstvo, Procesno inženjerstvo i Znanost o hrani i nutricionizam.

 

Sveučilište u Slavonskom Brodu:

  • preddiplomski stručni studiji Bilinogojstva (2. i 3. godina): Hortikultura, Ratarstvo;
  • specijalistički diplomski stručni studij (1. i 2. godina): Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj.

 

Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi:

  • preddiplomski stručni studij (2. godina): Enogastronomija;
  • preddiplomski stručni studij (3. godina): Prehrambena tehnologija.

 

Za vrijeme korištenja prava na stipendiju student ne može primati niti jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora Republike Hrvatske, što dokazuje potpisanom izjavom.

Stipendija iznosi 10.000 kuna po studentu za jednu akademsku godinu, a ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 9.000.000 kn.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava na ograničeni javni poziv – stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema” – ne otvarati!

Javni poziv za prijave studenata visokim učilištima otvoren je do 02. prosinca 2022. godine, a Javni poziv za prijave visokih učilišta Ministarstvu otvoren je do 09. prosinca 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content