Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Studenti redovitog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija i studenti poslijediplomskih studija na visokim učilištima (sveučilišnih i specijalističkih)

Rok za prijavu

23 studenoga, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za ostvarivanje potpore za obrazovanje 2022./2023. – studenti

Predmet natječaja

Upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, raspisuje Natječaj za:

  • dodjelu potpore za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija te
  • potpore za naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (sveučilišnih i specijalističkih) za djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata, dragovoljce iz Domovinskog rata, hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, djecu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, djecu dragovoljca iz Domovinskog rata i djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru za akademsku godinu 2022./2023.

 

Pravo na potporu za obrazovanje imaju studenti redovitog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija:

  • Kategorija A2: djeca smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
  • Kategorija B2: studenti za izvrsnost,
  • Kategorija C2: studenti slabijega socioekonomskog statusa.

 

Pravo na naknadu dijela troškova školarine imaju studenti poslijediplomskih studija na visokim učilištima (sveučilišnih i specijalističkih):

  • Kategorija E – naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (sveučilišnih i specijalističkih),

 

Mjesečni iznos potpore za studente iznosi 500,00 kuna/66,36 eura. Naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija biti će odobrene u iznosu od 6.000,00 kuna/796,34 eura. Korištenje potpore za obrazovanje odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u akademskoj godini 2022./2023.

Svi kandidati su dužni dostaviti pisane prijave za dodjelu potpore za obrazovanje na posebnim obrascima (A2, B2, C2, ili E) koji se mogu pribaviti s mrežne stranice Zaklade www.zaklada-branitelja.hr kao i u područnim jedinicama i Centrima za psihosocijalnu pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja te na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/.

Prijave na Natječaj podnose se na adresu: Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Park Stara Trešnjevka 4, 10 000 Zagreb (s naznakom – Natječaj za potporu za obrazovanje).

Zadnji dan za slanje prijava je 23.11.2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content