Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Dodjela potpore za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja za djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata, dragovoljce iz Domovinskog rata, hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, djecu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, djecu dragovoljca iz Domovinskog rata i djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru za školsku godinu 2021./2022.

Rok za prijavu

27 rujna, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za ostvarivanje potpore za obrazovanje 2021./2022. – srednja škola

Predmet natječaja

Predmet natječaja je dodjela potpore za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja za djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata, dragovoljce iz Domovinskog rata, hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, djecu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, djecu dragovoljca iz Domovinskog rata i djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru za školsku godinu 2021./2022.

Mjesečni iznos potpore tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja za učenike iznosi 200,00 kuna. Korištenje potpore za obrazovanje odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u školskoj godini 2021./2022.

Pravo na potporu za obrazovanje tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja:

Kategorija A1 – potpora za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja za djecu smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Pravo na potporu za obrazovanje u kategoriji A1 može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

a) ima priznat status člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

b) da je redoviti učenik srednje škole,

c) da ne ponavlja razred,

d) da ima prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi razred osnovne škole najmanje 3,75,

e) da mjesečni prihodi u prethodnoj godini po članu kućanstva ne prelaze 100% proračunske osnovice i

f) da ne ostvaruje stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Kategorija B1 – potpora za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja za izvrsnost.

Pravo na potporu za obrazovanje u kategoriji B1 može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

a) da je redoviti učenik srednje škole,

b) da ne ponavlja razred,

c) da ima prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi razred osnovne škole najmanje 4,50,

d) da mjesečni prihodi u prethodnoj godinu po članu kućanstva ne prelaze 100% proračunske osnovice i

e) da ne ostvaruje stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Kategorija C1 – potpora za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja za učenike slabijega socioekonomskog statusa.

Pravo na potporu za obrazovanje u kategoriji C1 može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

a) da je redoviti učenik srednje škole,

b) da ne ponavlja godinu,

c) da ima prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi razred osnovne škole najmanje 3,25,

d) da mjesečni prihodi u prethodnoj godini po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice i

e) da ne ostvaruje stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Kategorija D – potpora za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.

Pravo na potporu za obrazovanje u kategoriji D može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

a) da je redoviti učenik srednje škole,

b) da posjeduje Rješenje o primjerenom programu obrazovanja,

c) da mjesečni prihodi u prethodnoj godini po članu kućanstva ne prelaze 100% proračunske osnovice i

d) da ne ostvaruje stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Kandidat sam bira kategoriju u koju se prijavljuje odnosno može podnijeti prijavu isključivo putem jednog obrasca. Upravni odbor Zaklade može uvrstiti kandidata u kategoriju povoljniju za kandidata.

Prijave na Natječaj podnose se zaključno s 27.09.2021. godine na adresu: Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Park Stara Trešnjevka 4, 10 000 Zagreb, (s naznakom – Natječaj za potporu za obrazovanje).

Objavljeni natječaj

Skip to content