Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo prijave na natječaj imaju znanstvenici zaposleni na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama

Rok za prijavu

10 svibnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje za razdoblje od 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2026. godine

Predmet natječaja

Natječaj se raspisuje za sufinanciranje troškova putovanja i boravaka hrvatskih i slovenskih znanstvenika u cilju provođenja zajedničkih projekata iz svih znanstvenih područja.

Pravo prijave na natječaj imaju znanstvenici zaposleni na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama.

Prihvatljivi prijavitelj iz RH mora imati aktivan znanstveno-istraživački projekt (kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja) kojeg financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova ili okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije ili projekt financiran iz sredstava matične ustanove. Prijavi je potrebno priložiti dokument koji to dokazuje (npr. obavijest o prihvaćanju projekta, izjava voditelja, potvrda ustanove).

Prijavitelj, a ujedno i voditelj bilateralnoga projekta u RH, u trenutku prijave mora imati:

  • doktorat znanosti,
  • najmanje znanstveno radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno radno mjesto docenta ili nastavno radno mjesto profesora stručnoga studija.

 

Prednost pri izboru imat će prijave projekata čiji su voditelji istraživači na početku karijere (istraživači do pet godina nakon obrane doktorata) te voditelji koji nisu imali odobrene projekte u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje u posljednja dva natječaja (2020. – 2021. i 2023. – 2024.).

Sredstva se dodjeljuju namjenski za putovanja i boravke znanstvenika u sklopu zajedničkoga znanstveno-istraživačkog projekta. Troškove putovanja snosi zemlja pošiljateljica, a troškove boravka (smještaj i dnevnice te putne troškove na svom teritoriju potrebne za realizaciju suradnje na odobrenom projektu) zemlja primateljica.

Maksimalni ukupni odobreni iznos za pojedini projekt s hrvatske strane je 1.000 eura godišnje.

Prijavu projekta pod zajedničkim nazivom u skladu s propisanim uvjetima i na propisanim prijavnim obrascima hrvatski voditelj projekta u natječajnome roku podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a slovenski voditelj projekta prijavu podnosi Javnoj agenciji za znanstveno-istraživačku i inovacijsku djelatnost Republike Slovenije.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati u elektroničkome obliku na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr, a jedan tiskani primjerak do 10. svibnja 2024. godine na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom “Natječaj za hrvatsko-slovenske projekte”.

Objavljeni natječaj

Skip to content