Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Natječaj je otvoren svim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim ustanovama Republike Hrvatske i Francuske Republike

Rok za prijavu

30 lipnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-francuskih znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu programa „Cogito“ Partnerstvo Hubert Curien za razdoblje 2023. – 2024.

Predmet natječaja

Natječaj je otvoren svim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim ustanovama Republike Hrvatske i Francuske Republike. Samo s francuske strane moguće je sudjelovanje poduzeća pod uvjetom da su povezana s akademskim partnerom.

Program obuhvaća sva znanstvena područja, a posebna pozornost posvetit će se projektima tematski vezanima uz projekte okvirnoga programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020 te uz prioritete Europske unije iskazane u novome okvirnom programu za istraživanje i inovacije Obzor Europa.

Hrvatski partner prijavu podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a francuski partner prijavu za isti projekt podnosi agenciji Campus France na temelju natječaja koji je objavljen na campusfrance.org.

Prihvatljivi prijavitelj iz RH mora imati aktivan projekt (najmanje do srpnja 2024. godine kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova ili programa Europske unije ili projekt financiran iz sredstava matične ustanove. Prijavi je potrebno priložiti dokument koji to dokazuje.

Prijavitelj, a ujedno i voditelj bilateralnoga projekta u RH, u trenutku prijave mora imati:

  • doktorat znanosti,
  • najmanje znanstveno zvanje i radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, a
  • u sklopu ovoga natječaja moguće je prijaviti sudjelovanje samo na jednome projektu (kao voditelj ili kao suradnik), a prijava se podnosi na hrvatskome ili engleskome jeziku.

 

Kriteriji pri odabiru projekata:

  • kvaliteta i kompetencija dvaju istraživačkih timova,
  • aktivno sudjelovanje i mobilnost mladih istraživača, posebno doktoranada i postdoktoranada,
  • interes za suradnju i komplementarnost dvaju timova, perspektive razrade ili valorizacije projekta.

 

Sredstva koja dodjeljuju hrvatska i francuska strana predstavljaju dodatnu financijsku pomoć znanstvenoistraživačkim timovima koja je namijenjena isključivo pokrivanju troškova putovanja i boravaka istraživača u ukupnome trajanju od najviše 24 dana godišnje za pojedini projekt (12 dana sa svake strane). Ostala sredstva potrebna za provedbu projekta moraju biti osigurana iz vlastitih sredstava partnerskih ustanova ili iz drugih izvora, kao što je navedeno u uvjetima prijave.

Ukupni iznos sredstava u visini od 2.500,00 eura za prvu godinu projekta Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH doznačit će na račun hrvatske ustanove preko koje je projekt prijavljen, a namjenska sredstva predviđena su za pokriće sljedećih troškova:

  • hrvatska strana godišnje financira dva putovanja hrvatskih znanstvenika u Francusku (najviše do 500 eura po putnoj karti) i 12 dana boravka francuskih znanstvenika u Hrvatskoj (najviše do 125,00 eura dnevno kojima se pokrivaju troškovi smještaja u organizaciji hrvatske ustanove i dnevnica u visini zakonom propisane dnevnice koju hrvatski državljani dobivaju u RH u iste svrhe),
  • francuska strana financira dva putovanja francuskih znanstvenika u Hrvatsku i 12 dana boravka hrvatskih znanstvenika u Francuskoj.

 

Hrvatski partner prijavljuje projekt na propisanome prijavnom obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja u prilogu natječaja. Popunjen obrazac potrebno je poslati e-poštom na adresu marija.crnic@mzo.hr, a originalni primjerak na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Samostalna služba za koordinaciju politika, europskih poslova i međunarodnu suradnju „COGITO“ Partnerstvo Hubert Curien za 2023. – 2024., Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

Rok za predaju prijava je 30. lipnja 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content