Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Znanstvenici, nastavnici na visokim učilištima i mladi znanstvenici (diplomski i poslijediplomski/doktorski studenti, asistenti, poslijedoktorandi)

Rok za prijavu

30 lipnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke 2023. – 2024.

Predmet natječaja

Cilj programa je intenziviranje suradnje između hrvatskih i njemačkih grupa istraživača koji rade zajedno na određenome znanstvenoistraživačkom projektu. Potiče se mobilnost, a pritom je posebno težište na usavršavanju i specijalizaciji mladih znanstvenika.

U prijavi treba navesti konkretne ciljeve te broj i status sudionika za koje se traži potpora. Istraživačke suradnje koje se planiraju kao pripremne mjere za opsežnije pothvate, kao što je priprema za prijavu na natječaj neke europske ili njemačke agencije za potporu istraživanja, izrazito su poželjne.

Ciljne skupine su:

  • znanstvenici,
  • nastavnici na visokim učilištima i
  • mladi znanstvenici (diplomski i poslijediplomski/doktorski studenti, asistenti, poslijedoktorandi).

 

Na natječaj se mogu javiti kao:

  • voditelji projekta s hrvatske strane nastavnici na visokim učilištima izabrani u znanstveno-nastavno zvanje (najmanje docenta) te
  • znanstvenici izabrani u znanstveno zvanje (najmanje znanstvenog suradnika), stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima, a Program je otvoren za sva znanstvena područja.

Preduvjet za prijavu je dogovoren konkretan zajednički projekt visoke kvalitete na kojemu partneri iz dviju zemalja namjeravaju raditi zajednički i komplementarno. Prijava s hrvatske strane može se uzeti u obzir samo ako postoji paralelna prijava njemačkoga partnera. Pritom treba jasno prikazati koje konkretne zadaće preuzima hrvatska, a koje njemačka strana. Osnovno financiranje projekta treba biti osigurano na obje strane.

Prihvatljivi prijavitelj s hrvatske strane mora imati aktivan projekt (kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja, najmanje do srpnja 2024.) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz europskih investicijskih i strukturnih fondova ili programa Europske unije ili projekt financiran iz sredstava matične ustanove.

Ukupno trajanje financiranja projekata ograničeno je na dvije godine, što isključuje mogućnost produljenja financiranja projekata izvan tog roka.

Aktivnosti koje se financiraju:

  • MZO preuzima potporu mobilnosti članova hrvatske istraživačke grupe do njemačkih partnerskih ustanova te troškove boravka članova njemačke istraživačke grupe u Hrvatskoj.
  • DAAD preuzima potporu mobilnosti članova njemačke istraživačke grupe do hrvatskih partnerskih ustanova te troškove boravka članova hrvatske istraživačke grupe u Njemačkoj.
  • Mogu se financirati kratki boravci znanstvenika i mladih znanstvenika (diplomskih i poslijediplomskih/doktorskih studenata, asistenata, poslijedoktoranada).
  • Najdulje razdoblje potpore za znanstvenike s doktoratom iznosi 30 dana neprekinutog boravka, a za diplomske i poslijediplomske/doktorske studente i asistente 50 dana neprekinutog boravka.

 

Rok za prijavu projekta je 30. lipnja 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content