Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje ispunjavaju uvjete iz Natječaja.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za provedbu podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Predmet natječaja

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja, a cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje ispunjavaju uvjete iz Natječaja.

Intenzitet javne potpore je do 70 % prihvatljive premije osiguranja, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 € za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju i 40.000 € za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju, u kunskoj protuvrijednosti prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 200.000.000,00 HRK od čega 150.000.000,00 HRK za biljnu proizvodnju i 50.000.000,00 HRK za stočarsku proizvodnju.

Zahtjeva za isplatu potpore popunjava se u AGRONET-u nakon čega se korisniku generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za isplatu“. Korisnik je obvezan Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja do propisanog roka, na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji, Europske avenije 5, 31 000 Osijek, s naznakom Natječaj za provedbu podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“, NE OTVARATI – PRIJAVA NA NATJEČAJ.

Rok za podnošenje zahtjeva je od 16:00 sati, 25. srpnja 2022. godine do 16:00 sati, 31. prosinca 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content