Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Osnovne i srednje škole

Rok za prijavu

17 lipnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.

Predmet natječaja

Svrha natječaja je jačanje prekogranične suradnje škola, razvijanje inovativnih pristupa poučavanju i obrazovanju o europskim vrijednostima te suradnja s učenicima pripadnicima hrvatske manjine u inozemstvu.

Projektne aktivnosti mogu sadržavati razmjenu učenika, posjete, međunarodnu prezentaciju nacionalnih i kulturnih dobara i slično. U ovom ciklusu natječaja Ministarstvo ne financira dnevnice učitelja i nastavnika.

Na natječaj se ne mogu prijaviti projekti koji već ostvaruju financiranje u sklopu Erasmus+ programa ili nekog drugog programa u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Škola može prijaviti samo jedan projekt. Maksimalan iznos pojedinačne potpore je 20.000 kn.

Ako se odobrena projektna aktivnost odgodi ili otkaže, škola je dužna o tome obavijestiti Ministarstvo.

Rok za podnošenje prijava je 17. lipnja 2022. godine.

Prijavu uz naznaku: „Za natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.“, potrebno je dostaviti do 17. lipnja 2022. godine, u elektroničkome obliku na adresu: pisarnica@mzo.hr.

Objavljeni natječaj

Skip to content