Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Dječji vrtići, osnovne i srednje škole, fakulteti, sveučilišta, strukovna društva i udruženja te pojedinci i ustanove koji su svojom djelatnošću povezani s odgojem i obrazovanjem

Rok za prijavu

21 ožujka, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ za 2021. godinu

Predmet natječaja

Odbor za dodjelu Nagrade poziva dječje vrtiće, osnovne i srednje škole, fakultete, sveučilišta, strukovna društva i udruženja te pojedince i ustanove koji su svojom djelatnošću povezani s odgojem i obrazovanjem da predlože kandidate/kandidatkinje:

  • za nagradu za životno djelo
  • za godišnju nagradu

 

Predloženi kandidati/kandidatkinje za Nagradu moraju se posebno isticati među prosvjetnim djelatnicima po zapaženim rezultatima u teorijskom ili praktičnom radu u odgoju i obrazovanju te u svojoj sredini uživati ugled uzornoga prosvjetnog djelatnika/djelatnice i stručnjaka/stručnjakinje, čestitoga i vrijednoga čovjeka i građanina.

Godišnja nagrada dodjeljuje se za najznačajnija ostvarenja tijekom proteklih godina, osobito posljednje, istaknutim prosvjetnim djelatnicima, znanstvenicima i stručnjacima te grupi znanstvenika i stručnjaka ili prosvjetnih djelatnika ako je ostvarenje rezultat njihova zajedničkoga rada.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim prosvjetnim djelatnicima, znanstvenicima i stručnjacima čiji je pedagoški ili znanstveni i stručni rad trajan doprinos odgojno-obrazovnoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Za Nagradu se predlažu istaknuti pojedinci u odgojno-obrazovnome sustavu (praktičari), pedagoški pisci (pisci udžbenika, metodičkih priručnika, članaka, prikaza, recenzija), autorski timovi odnosno skupine pojedinaca za inovacijske ili druge značajne pedagoške projekte te znanstvenici čije je područje znanstvenoga rada i interesa usko povezano s teorijom i praksom u odgoju i obrazovanju.

Nagrada se dodjeljuje za doprinos razvoju i unapređenju odgojno-obrazovnoga sustava u njegovim pojavnim oblicima na lokalnoj i državnoj razini.

Nagradom se nagrađuje:

  • pojedinačna stvaralačka odgojno-obrazovna praksa u nastavi,
  • izvannastavni oblici odgojno-obrazovne djelatnosti te izvanškolski oblici,
  • timski projekti za unapređivanje odgojno-obrazovne djelatnosti u različitim pojavnim oblicima,
  • autorski doprinosi unapređivanju i praćenju odgojno-obrazovne djelatnosti u sredstvima javnog priopćavanja i stručnim glasilima,
  • autorski doprinosi za promicanje inovacija u odgojno-obrazovnoj djelatnosti,
  • autorski doprinosi za inovativne školske i zavičajne kurikulume,
  • pojedinačni znanstveni prinosi u objavljenim znanstvenim radovima koji su usko povezani s teorijom i praksom u odgoju i obrazovanju.

 

Popunjeni i obrazloženi obrasci s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom: Prijedlozi za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“, uz obveznu naznaku područja odgojno-obrazovnoga sustava na koje se prijedlog odnosi i naznaku: NE OTVARAJ.

Rok za podnošenje prijedloga je 21. ožujka 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content