Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Rok za prijavu

2 travnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2023. godinu

Predmet natječaja

1. Nagrada za životno djelo: nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos u proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti.

2. Godišnja nagrada za znanost dodjeljuje se za: značajno znanstveno dostignuće, znanstveno otkriće, primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada.

Godišnja nagrada za značajno znanstveno dostignuće dodjeljuje se znanstvenicima i istraživačima za istaknut znanstveni rad ili niz znanstvenih radova koji čine cjelinu, a znatno pridonose proširenju znanstvenih spoznaja.

Godišnja nagrada za znanstveno otkriće dodjeljuje se za međunarodno prepoznat znanstveni rad koji je proizveo znakovit pomak u znanstvenom području.

Godišnja nagrada za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada dodjeljuje se za značajna tehnološka dostignuća koja se očituju u posebnoj kakvoći ili rasprostranjenosti.

3. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti: godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti dodjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije.

4. Godišnja nagrada znanstvenim novacima/mladim znanstvenicima: godišnja nagrada dodjeljuje se mladim znanstvenicima do 35 godina života koji su se posebno istaknuli u znanstvenoistraživačkome radu, za objavljivanje zapaženoga članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu.

Nagrade se dodjeljuju za sljedeća znanstvena područja:

  • prirodne znanosti,
  • tehničke znanosti,
  • biomedicina i zdravstvo,
  • biotehničke znanosti,
  • društvene znanosti,
  • humanističke znanosti.

 

Nagrada se sastoji od novčanoga iznosa i povelje.

Poticaj za pokretanje postupka za dodjelu nagrada mogu dati: sveučilišta i njihove sastavnice, veleučilišta, javni znanstveni instituti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenoistraživačku djelatnost, kao i skupine uglednih znanstvenih djelatnika.

Za kandidature za godišnje nagrade za znanost iz točaka 2., 3. i 4. natječaja u obrazloženju je potrebno posebno istaknuti dostignuća kandidata u godini za koju se nagrada dodjeljuje.

Poticaj se podnosi putem elektroničkog obrasca „Obrazac kandidature – poticaj za prijavu za državnu nagradu za znanost za 2023. godinu“ koji je dostupan na poveznici.

Poticaj se dostavlja s potpunom dokumentacijom na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za znanost i tehnologiju, Donje Svetice 38, Zagreb.

Natječaj je otvoren do 2. travnja 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content