Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja te planiraju provesti projekte koji su ponajprije izravno vezani uz provedbu mjera zakona, nacionalnih strategija, planova i programa u području odgoja i obrazovanja djece i mladih, a koje su u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te su u skladu s područjima aktivnosti iz Natječaja.

Rok za prijavu

31 srpnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2024./2025.

Predmet natječaja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavljuje Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava  projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2024./2025.

Financijske potpore dodijelit će se udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja te planiraju provesti projekte koji su ponajprije izravno vezani uz provedbu mjera zakona, nacionalnih strategija, planova i programa u području odgoja i obrazovanja djece i mladih, a koje su u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te su u skladu s područjima aktivnosti iz Natječaja.

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnoga građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Udruga može prijaviti projekt u jednom od tri osnovna područja aktivnosti:

  • P1 Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnoga identiteta;
  • P2 Unapređenje kvalitete života djece i mladih;
  • P3 Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području.

 

Minimalan iznos zatraženih sredstava po projektu je 6.636,14 EUR dok je maksimalan iznos po pojedinom projektu 19.908,42 EUR.

Projekt se provodi u školskoj godini 2024./2025., a može trajati najdulje do 31. kolovoza 2025. godine.

Prijava projekta u partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (županiji/općini/gradu) u kojoj se projekt provodi.

Udruga kao nositelj projekta može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt s jednim ili više partnera, ali ista udruga može biti partner u više projekata.

Projekt se prijavljuje ispunjavanjem i slanjem elektroničkih obrazaca (mrežna stranica: https://eobrasci.mzo.hr) te slanjem ispisanih, ovjerenih i potpisanih elektroničkih obrazaca poštom, kurirskom službom ili osobno.

Rok za prijavu na Natječaj je 31. srpnja 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content