Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Financijske potpore dodijelit će se udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja te planiraju provesti projekte koji su ponajprije izravno vezani uz provedbu mjera zakona, nacionalnih strategija, planova i programa u području odgoja i obrazovanja djece i mladih, a koje su u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja te su u skladu s područjima aktivnosti iz Natječaja

Rok za prijavu

1 srpnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2022./2023.

Predmet natječaja

Financijske potpore dodijelit će se udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja te planiraju provesti projekte koji su ponajprije izravno vezani uz provedbu mjera zakona, nacionalnih strategija, planova i programa u području odgoja i obrazovanja djece i mladih, a koje su u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja te su u skladu s područjima aktivnosti iz Natječaja.

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnoga građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Ministarstvo planira na temelju Natječaja najboljim projektima dodijeliti približno 13.500.000,00 kuna, ovisno o priljevu sredstava iz prihoda od igara na sreću. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 50.000,00 kuna, a najveći 150.000,00 kuna.

Udruga može prijaviti jedan projekt u jednom od dvaju osnovnih područja aktivnosti:

P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnoga identiteta:

 • odgoj i obrazovanje za osobni i socijalni razvoj, solidarnost, socijalnu uključenost i opće ljudske vrijednosti,
 • odgoj i obrazovanje za mir i nenasilno rješavanje sukoba,
 • odgoj i obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo,
 • odgoj i obrazovanje o štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima,
 • odgoj i obrazovanje za očuvanje povijesnoga, kulturnoga i hrvatskoga nacionalnog identiteta,
 • odgoj i obrazovanje o pravima i očuvanju identiteta nacionalnih manjina, interkulturalizmu i  multikulturalizmu,
 • poticanje očuvanja kulturne i prirodne baštine te tradicionalnih obrta.

 

P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih:

 • odgoj i obrazovanje o zdravim načinima života, očuvanju prirode i održivom razvoju,
 • odgoj i obrazovanje za volonterstvo,
 • razvoj poduzetničkih aktivnosti djece i mladih,
 • poticanje rada s talentiranom i darovitom djecom i mladima te djece s teškoćama u razvoju.

 

P3: Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području:

 • odgoj i obrazovanje za STEM,
 • odgoj i obrazovanje za financijsku, digitalnu i medijsku pismenost,
 • razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija,
 • utjecaj tehnike, tehnologije i informatičkih rješenja na zdravlje pojedinca.

 

Kriterije za ostvarivanje dodatnih bodova imat će projekti:

 • čiji su krajnji korisnici djeca i mladi s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (daroviti učenici i učenici s teškoćama),
 • koji predviđaju nove inicijative u zajednicama s manje mogućnosti (područja od posebne državne skrbi, otoci, ruralne i manje urbane sredine),
 • koji u provedbi namjeravaju zapošljavati mlade nezaposlene osobe (do 30 godina starosti) ili nezaposlene osobe (moguće i starije od 30 godina) odgovarajuće struke i/ili volonterskog iskustva u određenom području, o čemu prilažu izjavu o namjeri zapošljavanja te
 • za čiju je provedbu udruga osigurala dio financijskih sredstava samofinanciranjem i/ili od drugih donatora.

 

Projekt se provodi isključivo na području Republike Hrvatske.

Projekt se provodi u školskoj godini 2022./2023., a može trajati najdulje do 31. kolovoza 2023. godine.

Prijava projekta u partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (županiji/općini/gradu) u kojoj se projekt provodi.

Udruga kao nositelj projekta može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt s jednim ili više partnera, ali ista udruga može biti partner u više projekata.

Projekt se prijavljuje ispunjavanjem i slanjem elektroničkih obrazaca (https://eobrasci.mzo.hr) te slanjem ispisanih, ovjerenih i potpisanih elektroničkih obrazaca poštom na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Za Natječaj – izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje – udruge“.

Rok za prijavu na Natječaj je 1. srpnja 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content