Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti nastavnici na visokim učilištima izabrani u znanstveno-nastavno zvanje (najmanje docenta) te znanstvenici izabrani u znanstveno zvanje (najmanje znanstvenog suradnika), stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima. Program je otvoren za sva znanstvena područja

Rok za prijavu

30 lipnja, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen natječaj Programa zajedničkog poticanja razmjene sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke 2024. – 2025.

Predmet natječaja

Program zajedničkog poticanja razmjene sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke bilateralni je program za poticanje istraživanja sklopljen 2005. godine između Njemačke službe za akademsku razmjenu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Cilj programa je intenziviranje suradnje između hrvatskih i njemačkih grupa istraživača koji rade zajedno na određenome znanstvenoistraživačkom projektu. Potiče se mobilnost, a pritom je posebno težište na usavršavanju i specijalizaciji mladih znanstvenika. U prijavi treba navesti konkretne ciljeve te broj i status sudionika za koje se traži potpora. Istraživačke suradnje koje se planiraju kao pripremne mjere za opsežnije pothvate, kao što je priprema za prijavu na natječaj neke europske ili njemačke agencije za potporu istraživanja, izrazito su poželjne.

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti nastavnici na visokim učilištima izabrani u znanstveno-nastavno zvanje (najmanje docenta) te znanstvenici izabrani u znanstveno zvanje (najmanje znanstvenog suradnika), stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima. Program je otvoren za sva znanstvena područja.

Preduvjet za prijavu je dogovoren konkretan zajednički projekt visoke kvalitete na kojemu partneri iz dviju zemalja namjeravaju raditi zajednički i komplementarno. Prijava s hrvatske strane može se uzeti u obzir samo ako postoji paralelna prijava njemačkoga partnera.

Prihvatljivi prijavitelj s hrvatske strane mora u trenutku prijave imati aktivan projekt (kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz europskih investicijskih i strukturnih fondova ili programa Europske unije ili projekt financiran iz sredstava matične ustanove.

Zemlja pošiljateljica pokriva troškove putovanja, smještaja i dnevnica za svoje istraživače. Maksimalni ukupni odobreni iznos po projektu s hrvatske strane je 7.000,00 eura za cjelokupno razdoblje trajanja projekta (dvije godine, 3.500,00 eura godišnje), što isključuje mogućnost produljenja financiranja projekata izvan toga roka.

Mogu se financirati kratki boravci znanstvenika i mladih znanstvenika (diplomskih i poslijediplomskih/doktorskih studenata, asistenata, poslijedoktoranada). Najdulje razdoblje potpore za znanstvenike s doktoratom iznosi 30 dana neprekinutog boravka, a za diplomske i poslijediplomske/doktorske studente i asistente 50 dana neprekinutog boravka.

Uvjet za provedbu projekta je da podnositelj zahtjeva osigura dodatno pokriće troškova za osnovnu opremu radnih mjesta (nabava aparata, potrošni materijal, dokumentacija, troškovi umnožavanja i tiska te troškovi osoblja).

Odlučujući kriteriji pri odabiru su:

  • kvaliteta projekta (osobito jasnoća ciljeva projekta i metode),
  • znanstvena vrijednost (aktualnost teme i stupanj inovativnosti projekta),
  • provedivost istraživačkoga projekta (predradnje i primjereno planiranje uzajamnih posjeta, plan rada i raspored aktivnosti),
  • kompetencija istraživačkih grupa relevantna za projekt,
  • komplementarnost istraživačkih grupa u zajedničkome projektu (metodički, sadržajno, tehnički),
  • primjereno uključivanje mlađih znanstvenika.

 

Rok za prijavu projekta je 30. lipnja 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content