Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Hrvatske znanstvene organizacije koje predlažu svoje zaposlenike (asistente)

Rok za prijavu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj „Program mobilnosti mladih istraživača“

Predmet natječaja

Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Poziva „Program mobilnosti“ referentnog broja NPOO.C3.2.R2-I1, Hrvatska zaklada za znanost objavljuje Natječaj „Program mobilnosti mladih istraživača“ koji je financiran u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, odnosno investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

Cilj Programa mobilnosti je unaprjeđenje istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta mladih istraživača:

 • pružanjem potpore za kratkoročna usavršavanja asistenata na istraživačko-razvojnim institucijama u inozemstvu i poticanjem njihove internacionalizacije;
 • pružanjem potpore mladim istraživačima koji su stekli titulu doktora znanosti da kroz boravke na istraživačko-razvojnim institucijama u inozemstvu steknu potrebne vještine i međunarodno iskustvo za razvoj uspješne karijere;
 • privlačenjem talentiranih stranih mladih istraživača koji su stekli titulu doktora znanosti u Hrvatsku.

 

Program mobilnosti provodi se kroz tri potprograma:

 • Odlazna mobilnost asistenata;
 • Odlazna mobilnost viših asistenata;
 • Dolazna mobilnost viših asistenata.

 

Natječaj „Odlazna mobilnost asistenata” (MOBDOK-2023):

 • Cilj Potprograma je pružiti priliku asistentima da posjete vrhunske istraživačko-razvojne institucije u inozemstvu kako bi uspostavili suradnju i stekli nove vještine potrebne za nastavak rada na svojim doktorskim disertacijama. U okviru Natječaja dodjeljivat će se potpora u vidu stipendije za kratkoročni boravak na organizaciji u inozemstvu u trajanju od najmanje 31 dana, a najviše 184 dana. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 85 EUR po danu. U okviru ovog Potprograma financirat će se oko 38 mobilnosti godišnje.
 • Na Natječaj se prijavljuju hrvatske znanstvene organizacije koje predlažu svoje zaposlenike (asistente) za odlazak na kratkoročnu mobilnost. Asistent mora biti zaposlen na Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti te mora imati suglasnost mentora na Organizaciji-prijavitelju za provedbu studijskog boravka kao i pozivno pismo mentora na organizaciji u inozemstvu (mentora-domaćina).
 • Natječaj se provodi u modalitetu trajno otvorenog postupka podijeljenog u tromjesečne cikluse.
 • Natječaj je otvoren za sva znanstvena područja.
 • Prvi natječajni ciklus zatvara se 20. lipnja 2023.

 

Natječaj „Odlazna mobilnost viših asistenata” (MOBODL-2023-08):

 • Cilj Potprograma je olakšati odlaznu mobilnost talentiranih mladih istraživača u svrhu stjecanja i prijenosa novih znanja i metodologija, razvoja novih vještina i međunarodnog iskustva potrebnih za uspješnu znanstvenu karijeru ili karijeru u poslovnom sektoru. U okviru potprograma podržat će se dugoročni boravci mladih istraživača u fazi nakon stjecanja doktorata na vrhunskim istraživačko-razvojnim institucijama u inozemstvu u trajanju od najmanje 12 a najviše 24 mjeseca. Potpora će se isplaćivati u obliku stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje na organizaciji u inozemstvu u iznosu od 4.000 EUR mjesečno.
 • Na Natječaj se prijavljuju hrvatske znanstvene organizacije koje predlažu svoje zaposlenike (mlade istraživače koji su titulu doktora znanosti stekli prije najviše 7 godina od roka za prijavu) za odlazak na dugoročnu mobilnost. Mladi istraživač mora biti zaposlen na Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti te mora imati suglasnost mentora na Organizaciji-prijavitelju za provedbu studijskog boravka kao i pozivno pismo mentora na organizaciji u inozemstvu (mentora-domaćina).
 • Rok za prijavu je 22. kolovoza 2023. 

 

Natječaj „Dolazna mobilnost viših asistenata” (MOBDOL-2023-08):

 • Cilj Potprograma je podizanje konkurentnosti i poticanje internacionalizacije hrvatskog sustava istraživanja i razvoja (I&R) kroz privlačenje talentiranih mladih istraživača za uključivanje u hrvatski I&R sustav. Natječajem je predviđeno financiranje boravka mladog istraživača iz inozemstva u Hrvatskoj s primarnim ciljem znanstvenog usavršavanja kroz sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu na projektu koji se provodi na Organizaciji-prijavitelju.
 • Na Natječaj se prijavljuju hrvatske znanstvene organizacije koje žele angažirati mladog istraživača iz inozemstva (koji je titulu doktora znanosti stekao prije najviše 7 godina od roka za prijavu) na razdoblje od najmanje 12 a najviše 24 mjeseca. Potpora će se isplaćivati u obliku stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje na organizaciji u RH u iznosu od 3.625 EUR mjesečno. U Potprogramu dolazne mobilnosti mogu sudjelovati i hrvatski državljani koji nisu imali prijavljeno prebivalište odnosno boravište u RH u prethodne dvije godine.
 • Rok za prijavu je 22. kolovoza 2023.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content