Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave – osnivači javnih osnovnih škola koje se nalaze na području županija s indeksom razvijenosti ispod 105 % prema Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti prema novom modelu izračuna na županijskoj razini za razdoblje 2014. – 2016.

Rok za prijavu

31 ožujka, 2021
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen natječaj “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020. – 2021.)”

Predmet natječaja

Cilj Poziva je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u javnim osnovnim školama.

Ciljane skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija.

Stopa sufinanciranja iznosi 100 % (25.000.000,00 kn) ukupnih prihvatljivih troškova od kojih 85 % (21.250.000,00 kn) predstavlja sredstva Europske unije, a 15 % (3.750.000,00) predstavlja sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

  • najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 kn,
  • najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava 1.000.000,00 kn.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave – osnivači javnih osnovnih škola koje se nalaze na području županija s indeksom razvijenosti ispod 105 % prema Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti prema novom modelu izračuna na županijskoj razini za razdoblje 2014. – 2016.

Prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva su:

  1. OBAVEZNI PARTNERI (obavezne partnerske organizacije):
  • javne osnovne škole koje se nalaze u jedinicama područne (regionalne) samouprave razvrstanim kao područja s indeksom razvijenosti ispod 105 % (skupina I., II. i III. sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti) prema Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti prema novom modelu izračuna na županijskoj razini za razdoblje 2014. – 2016.

  1. NEOBAVEZNI PARTNERI (neobavezne partnerske organizacije):
  • javna tijela (jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave) osnivači javnih osnovnih škola koje se nalaze u jedinicama područne (regionalne) samouprave razvrstanim kao područja s indeksom razvijenosti ispod 105 % (skupina I., II. i III. sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
    prema stupnju razvijenosti) prema Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti prema novom modelu izračuna na županijskoj razini za razdoblje 2014. – 2016.

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog Poziva su:

  • podjela obroka ciljanoj skupini po utvrđenoj cijeni jednog školskog obroka po učeniku u iznosu od 5,47 kn.

Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 12. listopada 2020. godine od 9:00 sati, a rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe 31. ožujka 2021. godine ili danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.


Objavljeni natječaj

Skip to content