Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj.

Rok za prijavu

2 kolovoza, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja

Predmet natječaja

Opći cilj Poziva je pružiti podršku učiteljima i drugim odgojno-obrazovnim radnicima u sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u svrhu dugoročnog razvoja vještina koje odgovaraju potrebama tržišta rada te pružiti učenicima jednake mogućnosti za osnovnoškolsko obrazovanje i stjecanje kompetencija kako bi postali aktivni i odgovorni građani i u konačnici uspješno integrirani na tržište rada.

Specifični ciljevi Poziva:

 • poticanje i promicanje razvoja i usavršavanja vještina i kompetencija podučavanja u STEM području, informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji (IKT), poduzetništvu i aktivnom građanstvu;
 • jačanje institucionalne suradnje u razmjeni znanja i dobrih praksi te unaprjeđenje kapaciteta institucija u prilagodbi izazovima današnjeg i budućeg obrazovanja.

 

Ciljane skupine Poziva:

 • učitelji i drugi odgojno-obrazovni radnici u ustanovama za osnovnoškolsko obrazovanje;
 • stručnjaci koji rade u javnim institucijama koje su odgovorne za provedbu obrazovnih politika;
 • djelatnici ustanova koje se bave obrazovanjem (na svim razinama obrazovanja).

 

Prijavitelj je dužan osigurati da su sudionici projektnih aktivnosti pripadnici ciljanih skupina te mora voditi računa da će uspješni prijavitelji (nositelji projekta) pri izvještavanju o provedbi projektnih aktivnosti za svakog sudionika osigurati dokaze pripadnosti ciljanoj skupini i osobne podatke.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj.

 

Prihvatljivi partneri su:

 • bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Islandu, Kneževini Lihtenštajn, Kraljevini Norveškoj ili Republici Hrvatskoj.

 

Prijavitelj i partneri moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj (ili ako je primjenjivo, u slučaju partnera, na području jedne od država donatora) najmanje godinu dana prije datuma predaje projektnog prijedloga.

Projektno partnerstvo nije obvezno, ali partnerstvo, posebice s organizacijama iz država donatora, se snažno potiče te ostvaruje dodatne bodove u procjeni kvalitete.

Ukupna vrijednost Poziva je 1.264.706,00 EUR. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 50.000,00 EUR, a najviši 200.000,00 EUR.

Prihvatljive aktivnosti:

 • razvoj i provedba neformalnih i formalnih obrazovnih aktivnosti i programa za učitelje i druge odgojno-obrazovne radnike u područjima STEM, IKT, poduzetništvo i aktivno građanstvo;
 • razvoj modela učenja, praktičnog rada u nastavi i drugih strategija podučavanja te provođenje istraživanja za poboljšanje kvalitete osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u područjima STEM, IKT, poduzetništvo i aktivno građanstvo;
 • uspostava suradnje u jačanju kapaciteta i zajedničkom razvoju programa u područjima STEM, IKT, poduzetništvo i aktivno građanstvo;
 • aktivnosti upravljanja projektom i administracije – obvezna aktivnost;
 • aktivnosti informiranja i komunikacije – obvezna aktivnost.

 

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 90 dana od dana objave Poziva (2. kolovoza 2021. godine).

Objavljeni natječaj

Skip to content