Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za iskaz interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi imaju osnivači školskih ustanova: Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave te druge pravne ili fizičke osobe upisane u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Rok za prijavu

25 rujna, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni pozivi za iskaz interesa osnivača školskih ustanova i dobavljača za sudjelovanje u novoj Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 2021./2022.

Predmet natječaja

Školska shema u školskoj godini 2021./2022. provodi se na području čitave Republike Hrvatske od l. kolovoza 2021. do 31. srpnja 2022. godine sukladno novom Pravilniku o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. (Narodne novine 93/2021).

U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi ponuditi će se učenicima kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano u nastavne dane tijekom školske godine. Voće i povrće ponuditi će se učenicima u osnovnim i srednjim školama, a mlijeko i mliječni proizvodi učenicima od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

Predmet Javnog Poziva je iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Školskoj shemi za sufinanciranje prihvatljivih troškova za voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode isporučene školi i raspodijeljene djeci u osnovnim i srednjim školama u dane održavanja nastave u skladu sa školskim kalendarom tijekom školske godine 2021/2022.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za iskaz interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi imaju osnivači školskih ustanova:

  • Republika Hrvatska;
  • jedinice lokalne samouprave;
  • jedinice područne (regionalne) samouprave;
  • druge pravne ili fizičke osobe upisane u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

S obzirom da se iznos prava na potporu izračunava na osnovi broja učenika evidentiranih u e-Matici na dan 30. rujna 2021. godine, podsjećamo osnovne i srednje škole koje će sudjelovati u provedbi Školske sheme 2021./2022. da do navedenog datuma ažuriraju podatke o broju učenika u e-Matici.

Javni poziv ostaje otvoren od dana objavljivanja na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 25. rujna 2021. godine.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content