Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

-Za poticajna sredstva po ovom pozivu mogu se kandidirati nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom koji nisu koristili niti jedan od oblika mjere stručnog osposobljavanja, odnosno poticanja obrazovanja u provedbi svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. -Za poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja mogu se kandidirati osobe koje su: a) nezaposlene najmanje 15 dana u trenutku podnošenja zahtjeva, ukoliko nisu upisali obrazovanje, ili b) obrazovanje upisale nakon 28. veljače 2020. godine, a prije upisa obrazovanja su bile nezaposlene najmanje 15 dana. – Iznimno, osobe koje su obrazovanje upisale nakon 28. veljače 2020. godine, a prije upisa obrazovanja su bile nezaposlene najmanje 15 dana, te su završile i samostalno podmirile troškove obrazovanja u cijelosti, mogu podnijeti zahtjev za povrat sredstava uloženih u obrazovanje.

Rok za prijavu

14 svibnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja

Predmet natječaja

U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja  u 2021. godini koji će biti otvoren u razdoblju od 15. travnja do 14. svibnja 2021. godine.

Poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja po ovom javnom pozivu moguće je odobriti za:
a) stjecanje prvog zanimanja (u programima obrazovanja za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja, trogodišnjim strukovnim programima obrazovanja, četverogodišnjim strukovnim programima obrazovanja),
b) prekvalifikaciju (za osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom za jedno zanimanje radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje te za osobe sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme),
c) osposobljavanje,
d) usavršavanje te
e) stjecanje dodatnih znanja i vještina.

Ministarstvo može snositi troškove obrazovanja kroz programe ovog javnog poziva do iznosa od 12.000,00 kuna po osobi, isplatom izravno obrazovnoj ustanovi koja provodi obrazovanje, a iznimno, ukoliko su ispunjeni svi javnim pozivom propisani uvjeti, može se izvršiti povrat sredstava polazniku koji je samostalno podmirio troškove obrazovanja.

Zahtjevi s obveznom dokumentacijom podnose se na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, isključivo putem pošte ili osobno, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja“.

Objavljeni natječaj

Skip to content