Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Korisnici sredstava su učeničke zadruge osnovane u osnovnim i srednjim školama  Požeško-slavonske županije

Rok za prijavu

29 rujna, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekta „Suveniri Vallis Aurea“ učeničkih zadruga koje djeluju u osnovnim i srednjim školama na području Požeško-slavonske županije u školskoj godini 2022./2023.

Predmet natječaja

Ovaj Poziv odnosi se na sufinanciranje projekta „Suveniri Vallis Aurea“ unutar učeničkih zadruga koje su važan oblik odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama, a kojima se potiče razvoj poduzetničkih kompetencija učenika, radnih navika, jača motivacija za radnim i proizvodnim procesima, samopouzdanje i svijest o vlastitim interesima i mogućnostima.

Ciljevi javnog poziva su:

  • poticanje poduzetničke kulture u osnovnim i srednjim školama,
  • razvoj motoričkih vještina i stjecanje poduzetničkih znanja učenika,
  • razvoj kreativnosti učenika kroz osmišljavanje novog proizvoda.

 

Korisnici sredstava su učeničke zadruge osnovane u osnovnim i srednjim školama  Požeško-slavonske županije.

Kako bi se pomoglo radu učeničkih zadruga, mjerom je predviđeno sufinanciranje troškova nabave opreme i materijala do 3.000,00 kuna po učeničkoj zadruzi.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ostvariti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 3.000,00  kuna. Planirana sredstva za realizaciju Javnog poziva bit će osigurana u Proračunu Požeško-slavonske županije za 2023. godinu u iznosu od 20.000,00 kuna.

Nepovratna sredstva dodjeljuju se za troškove nabave opreme i materijala potrebnog za rad učeničke zadruge, a najviše 3.000,00 kuna. Troškovi već nabavljene opreme i materijala prihvatljiv su trošak prema javnom pozivu, ako su nastali nakon 5. rujna 2022. godine (početak školske godine).

Način i rok podnošenja prijava:

  • Voditelji učeničkih zadruga prijavljuju se na natječaj ispunjavanjem propisanog obrasca koji je dostupan na mrežnim stranicama Požeško-slavonske županije.
  • Prijave na Javni poziv zaprimaju se od 15. rujna 2022. do 29. rujna 2022. godine.
  • Prijave se dostavljaju putem elektronske pošte na adresu pisarnica@pszupanija.hr.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content