Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Korisnici sredstava su učeničke zadruge osnovane u osnovnim i srednjim školama Požeško-slavonske županije

Rok za prijavu

30 listopada, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekta „Suveniri Vallis Aurea“ učeničkih zadruga koje djeluju u osnovnim i srednjim školama na području Požeško-slavonske županije u školskoj godini 2023./2024.

Predmet natječaja

Ovaj Poziv odnosi se na sufinanciranje projekta “Suveniri Vallis Aurea” unutar učeničkih zadruga koje su važan oblik odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama, a kojima se potiče razvoj poduzetničkih kompetencija učenika, radnih navika, jača motivacija za radnim i proizvodnim procesima, samopouzdanje i svijest o vlastitim interesima i mogućnostima.

Ciljevi javnog poziva su:

  • poticanje poduzetničke kulture u osnovnim i srednjim školama,
  • razvoj motoričkih vještina i stjecanje poduzetničkih znanja učenika,
  • razvoj kreativnosti učenika kroz osmišljavanje novog proizvoda.

 

Korisnici sredstava su učeničke zadruge osnovane u osnovnim i srednjim školama Požeško-slavonske županije.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ostvariti temeljem ovog Poziva iznosi 150,00 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu iznosi 400,00 eura. Planirana sredstva za realizaciju Javnog poziva bit će osigurana u Proračunu Požeško-slavonske županije za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 3.000,00 eura.

Prihvatljivi troškovi: za troškove nabave opreme, materijala i edukativnih radionica potrebnih za rad učeničke zadruge. Troškovi već nabavljene opreme, materijala i edukativnih radionica prihvatljiv su trošak prema javnom pozivu, ako su nastali nakon 1. siječnja 2024.

Svaki prijavitelj može prijaviti jedan projekat u okviru ovog Poziva.

Voditelji učeničkih zadruga prijavljuju se na natječaj putem Sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata “e-Prijave” (https://eprijave.pszupanija.hr) na propisanom obrascu.

Nakon prijave Projekta kroz Sustav “e-Prijave”, potrebno je dostaviti samo potpisani i ovjereni Prijavni obrazac (Obrazac prijave na javni poziv iz Sustava “e-Prijave”) elektroničkim putem na e-mail adresu: pisarnica@pszupanija.hr.

Prijave na Javni poziv zaprimaju se od 20. listopada 2023. do 30. listopada 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content