Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Na ovaj javni poziv osnovne i srednje škole mogu prijaviti projekte rada s darovitim učenicima

Rok za prijavu

30 studenoga, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2023./2024.

Predmet natječaja

Svrha javnog poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2023./2024. radi zadovoljavanja različitih potreba darovitih učenika za aktivnosti u sljedećim područjima kompetencija:

 • jezično-komunikacijsko područje,
 • matematičko područje,
 • tehničko i informatičko područje,
 • prirodoslovno područje,
 • društveno-humanističko područje,
 • umjetničko područje i
 • tjelesno-zdravstveno područje.

 

Na ovaj javni poziv osnovne i srednje škole mogu prijaviti projekte rada s darovitim učenicima s ciljem poticanja aktivnog učenja te razvoja viših razina kognitivnih procesa, mašte, kreativnosti, samopouzdanja i motivacije i dr., i to uz:

 • izradu programa rada otvorenog tipa koji se sadržajno mogu temeljiti na korelacijsko-integracijskom pristupu,
 • osmišljavanje i produbljivanje sadržaja učenja ovisno o interesu darovitih učenika,
 • osmišljavanje i provedbu složenijih aktivnosti,
 • osmišljavanje i implementaciju prikladnih metoda i oblika rada s darovitim učenicima,
 • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike,
 • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima, javnim ustanova, a i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima,
 • mentorski rad s darovitim učenicima (do 20% ukupnoga traženog iznosa).

 

Projekti rada s darovitim učenicima provode se tijekom cijele školske godine 2023./2024.

Ministarstvo planira na temelju ovoga javnog poziva dodijeliti 300.000,00 EUR (2.260.350,00 KN) najkvalitetnijim projektima rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama. Svaka škola može prijaviti projekt ili više projekata, na propisanom obrascu, a najviši ukupni traženi iznos za financiranje može biti do 4.000,00 EUR (30.138,00 KN) po školi.

Ukupni traženi iznos preporučuje se rasporediti za:

 • materijalne troškove za provedbu programa rada s darovitim učenicima,
 • mentorski rad s darovitim učenicima,
 • troškove za nabavu opreme potrebne za provođenje programa.

 

Rok za podnošenje prijava je 30. studenoga 2023. godine.

Prijavu projekta na propisanim obrascima potrebno je dostaviti isključivo pisanim putem na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za potporu i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja, Služba za standard, darovite i djecu s teškoćama, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom „POZIV – projekti rada s darovitim učenicima“.

Objavljeni natječaj

Skip to content