Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Osnovne i srednje škole

Rok za prijavu

2 prosinca, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2022./2023.

Predmet natječaja

Svrha javnog poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2022./2023. radi zadovoljavanja različitih potreba darovitih učenika u aktivnostima u sljedećim područjima kompetencija:

 • jezično-komunikacijsko područje;
 • matematičko područje;
 • tehničko i informatičko područje;
 • prirodoslovno područje;
 • društveno-humanističko područje;
 • umjetničko područje i
 • tjelesno-zdravstveno područje

 

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti osnovne i srednje škole, a škole mogu prijaviti projekte rada s darovitim učenicima s ciljem poticanja aktivnog učenja te razvoja viših razina kognitivnih procesa, mašte, kreativnosti, samopouzdanja, motivacije i dr., uz:

 • izradu programa rada otvorenog tipa koji se sadržajno mogu temeljiti na korelacijsko-integracijskom pristupu;
 • osmišljavanje i produbljivanje sadržaja učenja ovisno o interesu darovitih učenika;
 • osmišljavanje i provedbu složenijih aktivnosti;
 • osmišljavanje i implementaciju prikladnih metoda i oblika rada s darovitim učenicima;
 • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike;
 • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima, javnim ustanova, a i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima;
 • mentorski rad s darovitim učenicima.

 

Ministarstvo planira na temelju ovog Javnog poziva dodijeliti 2.000.000,00 kuna (265.445,62 eura) najboljim projektima rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama, a najviši traženi iznos za financiranje može biti do 30.000,00 kuna (3.981,68 eura) ukupno.

Rok za podnošenje prijava je 2. prosinca 2022. godine.

Prijavu projekta na propisanim obrascima potrebno je dostaviti isključivo pisanim putem na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za potporu i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja, Služba za standard, darovite i djecu s teškoćama, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom „POZIV-projekti rada s darovitim učenicima“.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content