Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su sve zainteresirane udruge i ustanove čije je djelovanje usmjereno na: odgoj i obrazovanje djece i mladih pripadnika nacionalnih manjina i/ili na stručno usavršavanje odgojitelja, učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine i/ili organizaciju manifestacija obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine i/ili izdavačku djelatnost vezano uz tematiku nacionalnih manjina ovisno o grupi na koju se prijavitelj prijavljuje

Rok za prijavu

24 ožujka, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2022. godini

Predmet natječaja

Predmet Javnoga poziva za dodjelu sredstava za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2022. godini je prikupljanje prijava posebnih programa nacionalnih manjina i to prema sljedećim grupama:

a) Stručno usavršavanje odgojitelja te učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;

b) Održavanje literarnih, dramskih i drugih izvannastavnih aktivnosti te drugi oblici školovanja učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;

c) Natjecanje učenika pripadnika nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama (pisanom, likovnom stvaralaštvu i slično);

d) Manifestacije obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine;

e) Tiskanje časopisa, brošura i knjiga koje pomažu promociji jezika, pisma i kulture nacionalne manjine te se koriste u svrhu edukacije učenika osnovnih i srednjih škola.

Prijavitelj dostavlja jednu prijavu, koja može obuhvatiti više posebnih programa prema prethodno navedenim grupama. Po pojedinoj grupi prijavitelj može prijaviti više različitih posebnih programa, ali može ukupno dostaviti najviše do šest prijavljenih posebnih programa.

Prihvatljivi prijavitelji su sve zainteresirane udruge i ustanove čije je djelovanje usmjereno na: odgoj i obrazovanje djece i mladih pripadnika nacionalnih manjina i/ili na stručno usavršavanje odgojitelja, učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine i/ili organizaciju manifestacija obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine i/ili izdavačku djelatnost vezano uz tematiku nacionalnih manjina ovisno o grupi na koju se prijavitelj prijavljuje.

Ukupna raspoloživa sredstva za programe iznose do 300.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost Javnoga poziva podijeljena je na indikativne vrijednosti prema predviđenim grupama i to kako slijedi:

  • Grupa a) iznosi 95.000,00 kuna, a najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove Grupe je 25.000,00 kuna;
  • Grupa b) iznosi 70.000,00 kuna, a najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove Grupe je 12.500,00 kuna;
  • Grupa c) iznosi 22.000,00 kuna, a najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove Grupe je 8.000,00 kuna;
  • Grupa d) iznosi 60.000,00 kuna, a najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove Grupe je 20.000,00 kuna;
  • Grupa e) iznosi 53.000,00 kuna, a najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove Grupe je 15.000,00 kuna.

 

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati:

  • Grupa a): usluga prijevoza za učitelje, nastavnike te odgojitelje, prehrana za učitelje, nastavnike te odgojitelje, smještaj za učitelje, nastavnike te odgojitelje, najam prostora;
  • Grupa b): usluge prijevoza za učenike, prehrana za učenike, smještaj za učenike, najam prostora,
  • Grupa c): usluga prijevoza za učenike, smještaj za učenike, prehrana za učenike, nagrade za učenike, najam prostora,
  • Grupa d): izrada i tiskanje brošure, izrada i tiskanje pozivnica, najam prostora, prehrana;
  • Grupa e): troškovi pripreme tiska i tisak.

 

Trošak najma prostora u Grupama a), b), c) i d) prihvatljiv je samo u slučaju kada se prostor ne nalazi u vlasništvu prijavitelja.

Sve aktivnosti vezane uz prijavu mogle su najranije započeti s danom 1. siječnja 2022. godine, a moraju završiti najkasnije s danom 31. prosinca 2022. godine.

Prijave na Javni poziv podnose se do 24. ožujka 2022. godine na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za nacionalne manjine, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb s napomenom „Prijava na Javni poziv – Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2022. godini – NE OTVARATI“.

Objavljeni natječaj

Skip to content