Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Sve zainteresirane udruge i ustanove čije je djelovanje usmjereno na: odgoj i obrazovanje djece i mladih pripadnika nacionalnih manjina i/ili na stručno usavršavanje odgojitelja, učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine i/ili organizaciju manifestacija obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine i/ili izdavačku djelatnost vezano uz tematiku nacionalnih manjina ovisno o grupi na koju se prijavitelj prijavljuje.

Rok za prijavu

29 ožujka, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini

Predmet natječaja

Predmet Javnoga poziva za dodjelu sredstava za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini je prikupljanje prijava posebnih programa nacionalnih manjina i to prema sljedećim grupama:

a) stručno usavršavanje odgojitelja te učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama – najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove grupe je 25.000,00 kuna;
b) održavanje literarnih, dramskih i drugih izvannastavnih aktivnosti te drugi oblici školovanja  učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama – najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove grupe je 12.500,00 kuna;
c) natjecanje učenika pripadnika nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama (pisanom, likovnom stvaralaštvu i slično) – najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove grupe je 8.000,00 kuna;
d) manifestacije obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine – najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove grupe je 20.000,00 kuna;
e) tiskanje časopisa, brošura i knjiga koje pomažu promociji jezika, pisma i kulture nacionalne manjine te se koriste u svrhe edukacije učenika osnovnih i srednjih škola – najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove grupe je 15.000,00 kuna.

Prijavitelj dostavlja jednu prijavu, koja može obuhvatiti više posebnih programa prema navedenim grupama. Za pojedinu grupu prijavitelj može prijaviti više različitih posebnih programa, ali ukupno može dostaviti najviše šest prijavljenih posebnih programa.

Sve aktivnosti vezane uz prijavu mogle su najranije započeti s danom 1. siječnja 2021. godine, a moraju završiti najkasnije s danom 31. prosinca 2021. godine.

Prijave na Javni poziv podnose se do 29. ožujka 2021. godine.

Popis prihvatljivih troškova po pojedinom programu, popis obavezne dokumentacije kao i ostale bitne informacije možete pronaći na objavljenoj poveznici.

Objavljeni natječaj

Skip to content