Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijaviti se mogu studenti preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija kao i studenti preddiplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija

Rok za prijavu

13 ožujka, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sudjelovanje u projektu „Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU“ u 2022. godini

Predmet natječaja

Cilj projekta je podizanje svijesti i znanja o fondovima EU, odnosno informiranje studentske populacije o različitim mogućnostima korištenja fondova EU, sustavu upravljanja i kontrole korištenja fondova te pripremi i provedbi projekata.

Projekt je zamišljen kao:

  • interaktivna suradnja između MRRFEU i neformalnih grupa studenata odnosno studentskih udruga kroz provedbu različitih aktivnosti te organizaciju predavanja i radionica putem kojih će sudionici u projektu upoznati sustav fondova EU te dobiti priliku pripremiti konkretne projektne prijedloge za financiranje EU sredstvima. Uz navedeno, sudionici će moći sudjelovati u pripremi i provedbi različitih informativnih događaja u organizaciji MRRFEU, raditi na pripremi promotivnih materijala o fondovima EU, upoznati se s projektima na lokalnoj i regionalnoj razini, kao i sa radom regionalnih razvojnih agencija te surađivati s drugim sudionicima u projektu,
  • osim informativno-obrazovne svrhe, projekt ima i natjecateljski karakter, a najaktivniji i najuspješniji sudionici bit će nagrađeni na kraju provedbe projekta,
  • sve odabrane neformalne grupe studenata i studentske udruge imat će mogućnost izravnog kontakta s pojedinim državnim službenicima MRRFEU tijekom raznih događanja, a izravna komunikacija s predstavnicima MRRFEU odvijat će se posredstvom voditelja projekta i njegove/njezine zamjene, izabranog od svake neformalne grupe studenata odnosno studentske udruge, a koristit će se i drugi suvremeni oblici grupne komunikacije,
  • projekt će se provoditi u razdoblju od ožujka do prosinca 2022. godine,
  • za sudjelovanje u Projektu Akademija prihvatljive su neformalne grupe studenata i studentske udruge upisane u evidenciju studentskih organizacija pri pojedinom visokom učilištu rješenjem čelnika visokog učilišta,
  • neformalne grupe studenata odnosno studentske udruge koja se prijavljuje za sudjelovanje u Projektu Akademija moraju imati najmanje 5, a najviše 10 članova, uključujući voditelja i zamjenika voditelja grupe, koji će sudjelovati u radu Akademije.

 

Prijaviti se mogu studenti preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija kao i studenti preddiplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija.

Sudjelovanje u projektu je besplatno, a eventualne troškove putovanja u sklopu provedbe aktivnosti Projekta Akademije sudionici snose samostalno.

Zainteresirani kandidati popunjen elektronički Prijavni obrazac dostupan na poveznici: https://forms.gle/UbmA5LWZVmipjR956 trebaju dostaviti zaključno sa 13. ožujkom 2022. godine do 23:59 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content