Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su neformalne grupe studenata i studentske udruge upisane u evidenciju studentskih organizacija pri pojedinom visokom učilištu rješenjem čelnika visokog učilišta, neformalne grupe studenata odnosno studentske udruge koja se prijavljuje za sudjelovanje u Projektu Akademija moraju imati najmanje 3 člana koja će aktivno sudjelovanje u radu Akademije. Prijaviti se mogu studenti preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija kao i studenti preddiplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija.

Rok za prijavu

14 ožujka, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sudjelovanje u projektu „Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU“ u 2021. godini

Predmet natječaja

Projekt „Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU“ obuhvaća suradnju između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, tijela u sustavu upravljanja i kontrole europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj te regionalnih koordinatora (regionalnih razvojnih agencija) sa neformalnim grupama studenata i studentskim udrugama.

Cilj projekta je podizanje svijesti i znanja o fondovima EU, odnosno informiranje studentske populacije o različitim mogućnostima korištenja fondova EU, sustavu upravljanja i kontrole korištenja fondova te pripremi i provedbi projekata.

Studenti koji će sudjelovati u provedbi projekta imat će priliku dobiti nova i proširiti postojeća znanja o fondovima EU, kohezijskoj politici, financijskim perspektivama, pripremi i provedbi projekata EU te mogućnostima za mlade kroz financiranje EU sredstvima.

Za sudjelovanje u Projektu Akademija prihvatljive su neformalne grupe studenata i studentske udruge upisane u evidenciju studentskih organizacija pri pojedinom visokom učilištu rješenjem čelnika visokog učilišta. Neformalne grupe studenata odnosno studentske udruge koja se prijavljuje za sudjelovanje u Projektu Akademija moraju imati najmanje 3 člana koja će aktivno sudjelovanje u radu Akademije. Prijaviti se mogu studenti preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija kao i studenti preddiplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija.

Kandidati koji se prijavljuju za sudjelovanje u Projektu Akademije trebaju dostaviti:

  • kratki životopis svakog člana neformalne grupe studenata odnosno studentske udruge koji će sudjelovati u Projektu (posebno naznačiti iskustvo u EU projektima ukoliko ga ima);
  • popunjen Prijavni obrazac za iskazivanje interesa.

 

Prijave kandidata vrednovat će se temeljem cjelokupne dostavljene dokumentacije.

Prednost pri odabiru imat će neformalne grupe studenata i studentske udruge koje broje više članova (više od tri).

Sudjelovanje u projektu je besplatno, a eventualne troškove putovanja u sklopu provedbe aktivnosti Projekta Akademije sudionici snose samostalno.

Zainteresirani kandidati popunjene Prijavne obrasce za iskazivanje interesa i popratnu dokumentaciju trebaju dostaviti zaključno sa 14. ožujkom 2021. godine u elektroničkom obliku na adresu: edukacije@mrrfeu.hr ili poštom na adresu: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Sektor za komunikaciju i jačanje kapaciteta u području fondova EU, Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb.

Objavljeni natječaj

Skip to content