Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Na Javni poziv svoje programe mogu prijaviti udruge koje su registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i ustanove koje su registrirane prema Zakonu o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) te čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

Rok za prijavu

20 ožujka, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2023./2024.

Predmet natječaja

Predmet ovoga Javnog poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2023./2024. je prikupljanje pisanih prijedloga programa udruga i ustanova nacionalnih manjina koje organiziraju i provode posebne oblike nastave za potrebe učenika pripadnika nacionalnih manjina.

Obrazovanje učenika pripadnika nacionalnih manjina provodi se na temelju triju modela organiziranja i provođenja nastave:

  • Model A – cjelokupna nastava izvodi se na jeziku i pismu nacionalne manjine uz obvezno učenje hrvatskoga jezika u istom broju sati u kojem se uči i jezik manjine;
  • Model B – nastava se izvodi dvojezično, prirodna grupa predmeta uči se na hrvatskome jeziku, a društvena grupa predmeta na jeziku nacionalne manjine;
  • Model C – nastava se izvodi na hrvatskome jeziku uz dodatnih dva do pet školskih sati namijenjenih učenju jezika kulture nacionalne manjine.

 

Na Javni poziv svoje programe mogu prijaviti udruge koje su registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i ustanove koje su registrirane prema Zakonu o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) te čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Sredstva za provedbu Javnoga poziva osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske u ukupnome iznosu do 159.800,00 EUR.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja iz sredstava u Državnome proračunu za 2024. godinu sufinancira provedbu posebnih oblika nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj s maksimalno 235,00 EUR po učeniku.

Javnim pozivom financiraju/sufinanciraj u se sljedeće aktivnosti za provedbu posebnih oblika nastave:

  • prijevoz učenika polaznika programa,
  • putno osiguranje učenika polaznika programa,
  • smještaj učenika polaznika programa za vrijeme trajanja programa,
  • prehrana učenika za vrijeme trajanja programa,
  • didaktički materijali potrebni za provedbu programa,
  • vidljivost programa (banner ili roll-up).

 

Prijave na Javni poziv podnose se do 20. ožujka 2024. godine.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati poštom na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za nacionalne manjine, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, uz napomenu: „Prijava na Javni poziv – Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2023./2024. – Ne otvarati“.

Objavljeni natječaj

Skip to content