Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo prijave na javni poziv imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014, 70/2017, 98/2019 i 151/22) čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja djece i mladih, pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj te ustanove osnovane sukladno Zakonu o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/1993, 29/1997, 47/1999,35/2008, 127/2019 i 151/22), a osnovane su s ciljem odgoja i obrazovanja djece i mladih, pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

Rok za prijavu

30 ožujka, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2022./2023.

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2022./2023. je prikupljanje pisanih prijedloga programa udruga i ustanova nacionalnih manjina koje organiziraju i provode posebne oblike nastave za potrebe učenika pripadnika nacionalnih manjina.

Obrazovanje učenika pripadnika nacionalnih manjina provodi se na temelju tri modela organiziranja i provođenja nastave:

  • Model A – cjelokupna nastava izvodi se na jeziku i pismu nacionalne manjine uz obvezno učenje hrvatskoga jezika u istom broju sati u kojem se uči i jezik manjine;
  • Model B – nastava se izvodi dvojezično, prirodna grupa predmeta uči se na hrvatskome jeziku, a društvena grupa predmeta na jeziku nacionalne manjine;
  • Model C – nastava se izvodi na hrvatskome jeziku uz dodatnih dva do pet školskih sati namijenjenih učenju jezika kulture nacionalne manjine.

 

Pravo prijave na javni poziv imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014, 70/2017, 98/2019 i 151/22) čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja djece i mladih, pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj te ustanove osnovane sukladno Zakonu o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/1993, 29/1997, 47/1999,35/2008, 127/2019 i 151/22), a osnovane su s ciljem odgoja i obrazovanja djece i mladih, pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Aktivnosti za provedbu posebnih oblika nastave:

  • Prijevoz učenika polaznika programa,
  • Putno osiguranje učenika polaznika programa,
  • Smještaj učenika polaznika programa za vrijeme trajanja programa,
  • Prehrana učenika za vrijeme trajanja programa,
  • Didaktički materijali potrebni za provedbu programa,
  • Vidljivost programa (banner ili roll-up).

 

Sredstva za provedbu Javnoga poziva osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, u ukupnome iznosu do 119.450,53 EUR/900.000,00 HRK. Ministarstvo financira/sufinancira provedbu posebnih oblika nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (prijevoz, putno osiguranje, smještaj i prehranu učenika, kao i potrebnu didaktičku opremu te banner ili roll-up) s maksimalno 199,08 EUR/1.500,00 HRK po učeniku.

Natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za nacionalne manjine, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb s napomenom „Prijava na javni poziv – Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2022./2023. – NE OTVARATI“.

Prijave na Javni poziv podnose se do 30. ožujka 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content