Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Na Javni poziv svoje programe mogu prijaviti udruge koje su registrirane prema Zakonu o udrugama i ustanove koje su registrirane prema Zakonu o ustanovama te čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

Rok za prijavu

28 ožujka, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2021./2022.

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2021./2022. je prikupljanje pisanih prijedloga programa udruga i ustanova nacionalnih manjina koje organiziraju i provode posebne oblike nastave za potrebe učenika pripadnika nacionalnih manjina.

Ministarstvo iz sredstava u Državnome proračunu za 2022. godinu sufinancira provedbu posebnih oblika nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj:

  • prijevoz,
  • putno osiguranje,
  • smještaj
  • prehranu sudionika,
  • potrebnu didaktičku opremu te
  • banner ili roll-up s maksimalno 1.300,00 kuna po učeniku.

 

Sredstva za provedbu Javnoga poziva osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. u ukupnome iznosu do 850.000,00 kuna.

Na Javni poziv svoje programe mogu prijaviti udruge koje su registrirane prema Zakonu o udrugama i ustanove koje su registrirane prema Zakonu o ustanovama te čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, a svaki prijavitelj ima pravo na Javni poziv podnijeti jednu prijavu.

Prijave na Javni poziv podnose se do 28. ožujka 2022. godine.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za nacionalne manjine, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb uz napomenu: Prijava na Javni poziv – Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2021./2022. – NE OTVARATI!

Objavljeni natječaj

Skip to content