Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Na Javni poziv mogu se prijaviti udruge koje su registrirane prema Zakonu o udrugama i ustanove koje su registrirane prema Zakonu o ustanovama te čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Rok za prijavu

2 travnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2020./2021.

Predmet natječaja

Predmet ovoga Javnog poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2020./2021. je prikupljanje pisanih prijedloga programa udruga i ustanova nacionalnih manjina koje organiziraju i provode posebne oblike nastave za potrebe učenika pripadnika nacionalnih manjina.

Opći cilj Javnog poziva:

  • poticati skrb o obrazovanju svih učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj;
  • povećati mogućnosti učenicima pripadnicima nacionalnih manjina da izvan redovitog odgojno-obrazovnog sustava steknu znanje i vještine u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.

 

Obrazovanje učenika pripadnika nacionalnih manjina provodi se na temelju triju modela organiziranja i provođenja nastave:

  • Model A: cjelokupna nastava izvodi se na jeziku i pismu nacionalne manjine uz obvezno učenje hrvatskog jezika u istom broju sati u kojem se uči i jezik manjine;
  • Model B: nastava se izvodi dvojezično, prirodna grupa predmeta uči se na hrvatskom jeziku, a društvena grupa predmeta na jeziku nacionalne manjine;
  • Model C: nastava se izvodi na hrvatskom jeziku uz dodatnih dva do pet školskih sati namijenjenih učenju jezika kulture nacionalne manjine.

 

Prednost u pohađanju posebnih oblika nastave jezika i kulture nacionalnih manjina (ljetne škole) imaju oni učenici pripadnici nacionalnih manjina koji zbog objektivnih razloga nisu u mogućnosti pohađati poznate modele nastave (A, B, C) zbog disperzivnosti stanovanja.

Na Javni poziv svoje programe mogu prijaviti udruge koje su registrirane prema Zakonu o udrugama i ustanove koje su registrirane prema Zakonu o ustanovama te čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Svaki prijavitelj ima pravo na Javni poziv podnijeti jednu prijavu.

Sredstva za provedbu Javnoga poziva osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu, projekcijama za 2022. i 2023. godinu – Posebni programi obrazovanja za provođenje programa nacionalnih manjina u ukupnome iznosu do 850.000,00 kuna.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja iz sredstava u Državnome proračunu za 2021. godinu sufinancira provedbu posebnih oblika nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (prijevoz, putno osiguranje, smještaj i prehranu sudionika, kao i potrebnu didaktičku opremu te banner ili roll-up) s maksimalno 1.300,00 kuna za pojedinog učenika.

Prijave na Javni poziv podnose se do 2. travnja 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content