Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Srednje strukovne škole

Rok za prijavu

4 travnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za prijavu škola domaćina za WorldSkills Croatia 2022.

Predmet natječaja

Svrha Javnog poziva:

 • odabir škola domaćina disciplina za Državno natjecanje učenika strukovnih škola – WorldSkills Croatia 2022. u školskoj godini 2021./2022.,
 • jedna škola može se prijaviti za domaćinstvo više disciplina. Za svaku disciplinu za koju se škola prijavljuje škola mora poslati zaseban prijavni obrazac.

 

Škola domaćin discipline WSC 2022. natjecanja mora:

 • pripremiti i provesti natjecanje u skladu s Pravilima i uputama za organizaciju i provedbu natjecanja učenika strukovnih škola u školskoj godini 2021./2022., tehničkim opisom discipline i modelom zadatka te uputama Agencije, na jednom mjestu u gradu Zagrebu od 10. do 12. svibnja 2022. godine.

 

Priprema i provedba natjecanja podrazumijeva:

 • osiguravanje svih uvjeta (materijalnih, tehničkih i higijenskih, uključujući i  pripremu prostora natjecanja  s potrebnom opremom i potrošnim materijalom za natjecanje učenika te ostale popratne aktivnosti), a koji su navedeni u tehničkom opisu i modelu zadatka, odnosno zadatku za natjecanje, a u suradnji s Agencijom i Prosudbenim povjerenstvom za svaku disciplinu,
 • škola domaćin dužna je pridržavati se važećih epidemioloških uputa,
 • svaka škola domaćin dužna je imenovati jednu osobu za kontakt s kojom će Agencija biti u mogućnosti redovito i brzo komunicirati. Osoba za kontakt dužna je biti dostupna za sve sastanke koji će se održavati tijekom 2022. godine, a predviđeno je održavanje u virtualnom okruženju minimalno 2 poludnevna sastanka te mogućnost dodatnih sastanaka prema potrebi.

Škola domaćin discipline treba:

 • osigurati potrebni materijal,
 • opremu i alate samostalno ili u suradnji s jednom ili više strukovnih škola, odnosno u suradnji s gospodarskim subjektima,
 • škola domaćin mora imenovati Organizacijsko povjerenstvo, koje čini ravnatelj škole te odgojno-obrazovni i administrativni radnici,
 • škola domaćin mora osigurati do 6 volontera (nastavnika i učenika) koji će za trajanja natjecanja pomagati oko ispravnog funkcioniranja natjecanja, te prema potrebi biti na raspolaganju Agenciji za druge aktivnosti povezane s provedbom natjecanja,
 • ukoliko epidemiološka situacija bude dozvoljavala posjetitelje, svaka škola domaćin mora osmisliti sadržaje, organizirati prostor i osigurati nužni alat, materijal i osobe za aktivnosti pod nazivom „Isprobaj vještinu”,
 • prije i nakon natjecanja te na samome natjecanju poželjna je organizacija raznih događaja sukladno epidemiološkoj situaciji te osigurani tiskani materijal.

 

Škole domaćini moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • provode program/kurikulum koji je povezan s disciplinom.

 

Prijava se podnosi isključivo elektroničkom poštom na e-adresu: worldskillscroatia@asoo.hr.

Rok za ostavu prijave je 4. travnja 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content