Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelj može biti svaka udruga čija je djelatnost za opće dobro, a može prijaviti samo jedan projekt s dva ili više partnera, pri čemu je obvezno partnerstvo prijavitelja sa školom/školama i osnivačem škole/škola u kojima prijavitelj osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju

Rok za prijavu

1 srpnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2022./2023. školsku godinu

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama za financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Udruge se mogu prijaviti zbog osiguravanja neposrednog rada pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi prijavitelj može biti svaka udruga čija je djelatnost za opće dobro, a može prijaviti samo jedan projekt s dva ili više partnera, pri čemu je obvezno partnerstvo prijavitelja sa školom/školama i osnivačem škole/škola u kojima prijavitelj osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju.

Pravo prijave na Javni poziv ima udruga:

 • čije je primarno djelovanje usmjereno na područje skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj,
 • koja je registrirana prema Zakonu o udrugama i djeluje na području jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, a u službi općeg/javnog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske,
 • koja je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje u Republici Hrvatskoj najmanje dvije godine, zaključno s danom objave natječaja,
 • koja ima sposobnosti (stručne, prostorne, upravljačke/organizacijske, financijske i ostale resurse) za organizaciju uključivanja pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju,
 • koja uredno i transparentno vodi financijsko poslovanje,
 • koja ima aktivno tijelo upravljanja (skupštinu/sabor/upravni odbor) koje vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu,
 • koja je projektima u prethodnom razdoblju ispunila sve ugovorne obveze prema Ministarstvu i svim drugim davateljima financijskih potpora iz Državnoga proračuna/javnih izvora, uključujući i iz sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću.

 

Prioritet Javnog poziva je osiguravanje neposrednoga rada pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju koji su:

 • imali osiguranu potporu pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika projektima udruga u školskoj godini 2021./2022., a nije im osiguran pomoćnik u nastavi natječajem „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ za školsku godinu 2022./2023. i
 • školuju se u drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja, a u nadležnosti su ministarstva nadležnog za socijalnu skrb i ministarstva nadležnog za zdravstvo, na način da udruga provedbom projekta tijekom jedne nastavne godine osigurava isplate plaće/naknade s pripadajućim doprinosima za rad te materijalna prava pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika koji pruža neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama.

 

Ministarstvo će dodijeliti sredstva udrugama u svrhu isplate/naknade plaće s pripadajućim doprinosima za rad te materijalna prava pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika koji pruža neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama, a prema modelu broj sati nastave tjedno x 25,00 kn (neto).

Ostali prihvatljivi troškovi mogu biti:

 • putni troškovi koji se mogu refundirati prema modelu: troškova javnoga prijevoza – model na način kako su to riješili osnivači u maksimalnome iznosu do 400,00 kn  ili u gradovima/mjestima u kojima nema javnoga prijevoza – u maksimalnome iznosu do mjesečne cijene karte za vlak ili autobus,
 • dnevnica, božićnica, regres i sva ostala prava sukladno Temeljnome kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama,
 • trošak naknade plaće voditelja projekta u iznosu do 3% ukupnoga iznosa projekta,
 • operativne troškove projekta u iznosu do 2% ukupnoga iznosa projekta.

 

Ministarstvo će dodijeliti sredstva za jednogodišnje razdoblje provedbe projekta do 26.020.000,00 kn udrugama koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2022./2023., a udruga može od Ministarstva zatražiti 100% iznosa za financiranje. Također, udruga može od Ministarstva zatražiti financiranje rada od minimalno jednog pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika angažiranog u osnovnoj ili srednjoj školi do maksimalno deset pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnoj i/ili srednjoj školi.

Prijave na Javni poziv mogu se poslati na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom „Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2022./2023. školsku godinu”.

Rok za podnošenje prijave projekta udruge na Javni poziv je 1. srpnja 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content