Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo prijave na ovaj Poziv imaju Udruge koje u Republici Hrvatskoj djeluju na području skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom

Rok za prijavu

20 srpnja, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2023./2024. školsku godinu

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Pravo prijave na ovaj Poziv imaju udruge koje u Republici Hrvatskoj djeluju na području skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom. Udruge mogu prijaviti samo jedan projekt s dva ili više partnera, pri čemu je obvezno partnerstvo prijavitelja sa školom/školama i osnivačem škole/škola u kojima prijavitelj osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju.

Ostali prihvatljivi troškovi:

  • putni troškovi koji se mogu refundirati prema modelu: troškova javnoga prijevoza – model na način kako su to riješili osnivači u maksimalnome iznosu do 53,09 €/ 400,00 kn ili u gradovima/mjestima u kojima nema javnoga prijevoza – u maksimalnome iznosu do mjesečne cijene karte za vlak ili autobus;
  • dnevnica, božićnica, regres i sva ostala prava sukladno Temeljnome kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama;
  • trošak naknade plaće voditelja projekta u iznosu do 3% ukupnoga iznosa projekta;
  • operativne troškove projekta u iznosu do 2% ukupnoga iznosa projekta.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju Poziva dodijelit će sredstva udrugama u svrhu isplate/naknade plaće s pripadajućim doprinosima za rad te materijalna prava pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika koji pruža neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama koja će se obračunavati na temelju satnice, a prema modelu → broj sati nastave tjedno x 4,65 eura/35,00 kuna (neto). Ministarstvo će dodijeliti sredstva za jednogodišnje razdoblje provedbe projekata ukupno do 4.117.061,00 eura/31.019.996,10 kuna, a udruga može od Ministarstva zatražiti 100% iznosa za financiranje.

Udruga može od Ministarstva zatražiti financiranje rada za minimalno jednog pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika angažiranog u osnovnoj ili srednjoj školi, a maksimalno za deset pomoćnika u nastavi odnosno stručnih komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnoj i/ili srednjoj školi.

Prijave se šalju poštom u papirnatom i elektroničkom obliku (CD-u ili USB-u) na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb s naznakom „Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2023./2024. školsku godinu“.

Rok za podnošenje prijave projekta udruge na Javni poziv je 20. srpnja 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content