Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Nastavnicima strukovnih predmeta

Rok za prijavu

9 kolovoza, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za prijavu predavača na stručnim skupovima za nastavnike strukovnih predmeta

Predmet natječaja

Stručno usavršavanje prema novom Konceptu osmišljeno je kao dio aktivnosti projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“. Usavršavanje će se provoditi kroz temeljne i izborne module, uključujući teme iz znanstvenoga polja pedagogije i njezinih pripadajućih grana – didaktike i školske pedagogije. Osim navedenih, moduli stručnih usavršavanja pokrivaju široki spektar interdisciplinarnih tema koje obuhvaćaju psihologiju odgoja i obrazovanja, metodiku, informacijsko-komunikacijske znanosti, savjetodavni rad, obrazovni menadžment te obrazovnu politiku.

Nastavnicima strukovnih predmeta, kao ciljnoj skupini, osigurat će se bolja podrška i kvalitetnije mogućnosti za jačanje nastavničkim kompetencija. Ovi projektom Agencija želi podići kvalitetu poučavanja i učeničkih postignuća te ojačati kapacitete sustava za provedbu reformi u strukovnom obrazovanju. Moduli stručnog usavršavanja nastavnika doprinose razvoju različitih kompetencija potrebnih strukovnim nastavnicima i drugim polaznicima.

Temeljni moduli:

 • MT 1 (S3): unaprjeđenje vještine praćenja osobnog profesionalnog razvoja i cjeloživotnog učenja
 • MT 6 (S2): usavršavanje u području struke: nova postignuća i praćenje promjena
 • MT 8 (S2): suradnja i partnerstvo s poslodavcima (za ravnatelje)
 • MT 12 (S3): unaprjeđenje digitalnih kompetencija
 • MT 13 (S3): suradnja pri planiranju i osmišljavanju nastavničke prakse

 

Izborni moduli:

 • MI 2 (S1): unaprjeđenje kompetencija za razvoj stručnih sadržaj i sadržaja za poučavanje,
 • MI 4 (S3): samovrednovanje u ustanovama za strukovna obrazovanja
 • MI 5 (S1): primjena IKT-a u učenju i podučavanju strukovnih predmeta
 • MI 6 (S1): društveno korisno učenje
 • MI 12 (S3): kibernetička sigurnost

 

Moduli će se provoditi uživo i/ili online. Predavač je, u slučaju provođenja modula online, dužan uz prethodni dogovor s predstavnicima Agencije samostalno osigurati resurse/obrazovno okruženje za izvođenje predmeta u virtualnom okruženju.

U ovome ciklusu usavršavanja može se održati najviše 10 stručnih skupova, a Agencija zadržava pravo odrediti održavanje skupova na temelju liste redoslijeda ostvarenih bodova kandidata.

Iznos i kriteriji financijskih naknada utvrđeni su financijskim planom Projekta, a bit će definirani ugovorom o djelu. Predviđeno je maksimalno 5 radnih dana po 1000 kn neto/dan (ako predavač životopisom dokaže da ima više od 10 godina radnog iskustva), 720 kuna neto/dan (ako predavač životopisom dokaže da ima više od 8 godina radnog iskustva) ili 560 kuna neto/dan (ako predavač životopisom dokaže da ima 5 do 8 godina radnog iskustva).

Predavač je po završetku modula dužan:

 • dostaviti fotografije zaslona ekrana s vidljivim opisom polaznika te datumom i vremenom održavanja stručnog skupa (ako se skup održava putem sustava za udaljeno učenje),
 • dostaviti kraće izvješće o obavljenom poslu,
 • osigurati da svi sudionici evaluiraju stručni skup,
 • dostaviti obrazovni materijal prema uputama dobivenima od strane Agencije.

 

Rok za dostavu prijave je 9. kolovoza 2021. godine do 16:00 sati.

Prijave se podnose elektroničkom poštom na adresu: skupovi@asoo.hr.

Objavljeni natječaj

Skip to content