Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge mladih i za mlade

Rok za prijavu

9 ožujka, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za prijavu kandidata za nositelja projekta Dijalog Europske unije s mladima

Predmet natječaja

Javni poziv objavljuje se s ciljem omogućavanja udrugama mladih i za mlade u Republici Hrvatskoj da iskažu interes za prijavom projekta Dijalog Europske unije s mladima, kako bi jedna od njih, temeljem pozitivne ocjene  projektnog prijedloga od strane Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu Europske komisije, bila imenovana nositeljem Projekta u Republici Hrvatskoj.

Na Javni poziv mogu se prijaviti:

  • udruge mladih i za mlade

 

Udruge moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • registrirane su sukladno Zakonom o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te djeluju na području Republike Hrvatske;
  • minimalno 5 godina bave se djelatnostima iz područja rada s mladima i za mlade, poznaju problematiku mladih te su aktivno uključene u nacionalna i međunarodna događanja iz područja mladih;
  • dobro poznaju tematiku projekta Dijalog Europske unije s mladima te način njegove provedbe.

 

Rok za dostavu prijave kandidature je 15 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Objavljeni natječaj

Skip to content