Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Predstavnici gospodarskih subjekata (trgovačkih društava, sukladno čl. 3 Zakona o trgovačkim društvima, ili obrtnika), predstavnici komora ili udruženja, nastavnici strukovnih škola, nastavnici visokoškolskih ustanova.

Rok za prijavu

3 prosinca, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za prijavu kandidata za članove prosudbenih povjerenstava za Državno natjecanje učenika strukovnih škola – WorldSkills Croatia 2021. u okviru ESF-ova projekta „Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre“

Predmet natječaja

Strukovna natjecanja prepoznata su na nacionalnoj, europskoj i svjetskoj razini kao važan mehanizam promocije izvrsnosti i privlačnosti strukovnog obrazovanja. Namjera je Projekta jačanjem i promocijom strukovnih natjecanja i vještina, odnosno važnosti učeničkih kompetencija, povećati privlačnost i društveni ugled strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Kroz projekt je razvijen i uvodi se novi model natjecanja učenika strukovnih škola – pod imenom Državno natjecanje učenika strukovnih škola – WorldSkillsCroatia (WSC natjecanje). U okviru novog modela natjecanja se provode temeljem tehničkog opisa discipline te modela zadataka za svaku disciplinu.

Članove prosudbenih povjerenstava za državna natjecanja bira ravnatelj Agencije na temelju prijedloga Povjerenstva za odabir članova prosudbenih povjerenstava. Član prosudbenoga povjerenstva ne može biti mentor učeniku koji se natječe u toj disciplini.

Ovim pozivom formirat će se ukupno 45 prosudbenih povjerenstava za 45 disciplina.

Povjerenstvo se sastoji od:

 • predstavnika gospodarskih subjekata (trgovačkih društava, sukladno čl. 3 Zakona o trgovačkim društvima, ili obrtnika), predstavnik komora ili udruženja,
 • nastavnika strukovnih škola,
 • nastavnika visokoškolskih ustanova.

 

Obveze članova prosudbenih povjerenstava su:

 • ispunjavanje obaveza prosudbenog povjerenstva propisanih u članku II. ovoga Poziva,
 • sudjelovanje na sastancima prosudbenoga povjerenstva održanima u živo i/ili u online okruženju,
 • izbor predsjednika povjerenstva na prvom sastanku,
 • koordiniranje s predstavnikom Agencije vezano uz administrativne i logističke zahtjeve za organizaciju sastanaka (najam prostora, usluga prehrane, prijevoz članova itd.) i državnoga natjecanja,
 • suradnja i komunikacija s drugim prosudbenim povjerenstvima,
 • suradnja na izradi i doradi dokumenata,
 • izrada konačnog izvješća o obavljenim poslovima.

 

Prosudbena povjerenstva obavljat će svoje zadaće u vremenskom razdoblju od prosinca 2020. do rujna 2021. godine (Agencija zadržava pravo izmjene početka i završetka rada).

Za obavljanje poslova predsjednici i članovi prosudbenih povjerenstava primit će, temeljem ugovora o djelu, odgovarajuću financijsku naknadu za rad.

Točan iznos financijske naknade ovisit će o zadovoljavanju uvjeta odabranih kandidata, a sukladno financijskome planu Projekta i Odluci o iznosu naknade za usluge vanjskih stručnjaka na ESF –ovim projektima, pri čemu iznos naknade ovisi o radnom iskustvu kandidata, za što se dokazuje priloženom dokumentacijom.

Mole se kandidati da obrate pozornost na način ostvarivanja bodova (ovisno o kategoriji kandidata):

 • iz kriterija Iskustvo sudjelovanja u radu državnih i/ili prosudbenih povjerenstava na natjecanjima u strukovnim vještinama,
 • iz kriterija Iskustvo sudjelovanja kao ekspert ili sudac na međunarodnom natjecanju mladih u strukovnim vještinama.

 

Rok za dostavu prijave je 3. prosinca 2020. godine, a prijave se podnose isključivo elektroničkom poštom na worldskillscroatia@asoo.hr.

Objavljeni natječaj

Skip to content