Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Nastavnici strukovnih predmeta u redovnom sustavu i sustavu obrazovanja odraslih

Rok za prijavu

16 travnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za prijavu autora za izradu e-tečajeva u okviru ESF-ova projekta “Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta”

Predmet natječaja

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje je u funkciji razvoja profesionalnih i za posao potrebnih kompetencija koje moraju zadovoljiti potrebe modernog, konkurentnog i fleksibilnog tržišta rada. Time se nameće i potreba drugačijeg pristupa učenju i proučavanju, primjena inovativnih metoda i postupaka rada u nastavnome procesu te nove kompetencije nastavnika. Nastavnici imaju ključnu ulogu u uspješnoj provedbi reforme strukovnog obrazovanja te je nužno reformirati i sustav stručnog usavršavanja nastavnika.

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a omogućit će značajan pomak i razvoj inovativnog, otvorenog i fleksibilnog sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta temeljenog na istraženim potrebama, relevantnim sadržajima, modernim metodama izvođenja, suvremenim IT alatima i rješenjima, širokoj mreži stručnjaka te ojačanim kapacitetima ASOO-a.

Nastavnicima strukovnih predmeta, kao ciljanoj skupini, osigurat će se bolja podrška i kvalitetnije mogućnosti za jačanje nastavničkih kompetencija. Ovim projektom Agencija želi podići kvalitetu poučavanja i učeničkih postignuća te ojačati kapacitete sustava za provedbu reformi u strukovnom obrazovanju.

Cilj izrade e-tečajeva je omogućiti nastavnicima strukovnih predmeta dodatno samostalno stručno usavršavanje u područjima njihovog interesa. E-tečajevi će doprinositi razvoju različitih kompetencija potrebnih strukovnim nastavnicima te omogućiti redovito stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje.

Izrada e-tečajeva predviđena je u okviru sadržaja temeljnih i izbornih modula Koncepta u skladu s popisom sadržaja:

Temeljni moduli:

  • MT 1 (S3): unaprjeđenje vještine praćenja osobnog profesionalnog razvoja i cjeloživotnog učenja;
  • MT 3 (S1): planiranje nastave i metodike nastavnog procesa u strukovnom obrazovanju;
  • MT 5 (S1): odgojno-obrazovni rad s darovitim učenicima.

 

Izborni modul:

  • MI 11 (S3): kolegijalno opažanje nastave.

 

E-tečajevi namijenjeni su nastavnicima strukovnih predmeta u redovnom sustavu i sustavu obrazovanja odraslih. Na Javni poziv mogu se prijaviti isključivo autori koji životopisom dokažu da imaju najmanje 5 godina radnog iskustva i izrađen najmanje 1 e-tečaj.

Iznos i kriterij financijskih naknada utvrđeni su financijskim planom Projekta, a bit će definirani ugovorom o djelu. Za izradu e-tečaja predviđeno je:

  • 15 radnih dana po 1.000,00 kn neto/dan (ako predavač životopisom dokaže da ima više od 10 godina radnog iskustva);
  • 780,00 kn neto/dan (ako predavač životopisom dokaže da ima više od 8 godina radnog iskustva) ili
  • 560,00 kn neto/dan (ako predavač životopisom dokaže da ima 5-8 godina radnog iskustva).

 

Svaka prijava pojedinog autora mora sadržavati: prijavni obrazac, životopis prijavitelja u Europass formatu, dokaz o najmanje jednom kreiranom e-tečaju, a svi dokumenti dostavljaju se kao PDF dokumenti u jednoj komprimiranoj ZIP datoteci.

Prijave se podnose elektroničkom poštom na adresu skupovi@asoo.hr.

Rok za dostavu prijave je 16. travnja 2021. godine do 16:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content