Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe

Rok za prijavu

2 studenoga, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije u 2023. godini.

Predmet natječaja

Opći cilj Javnog poziva je prikupljanje i odabir projekata i programa koji će biti uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije u 2023. godini.

Specifični cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga je poduprijeti aktivnosti organizacija civilnog društva odnosno povećati njihovu sposobnosti za pružanje kulturnih sadržaja korisnicima te poticati udruge na unaprjeđenje kvalitete života svih građana Požeško slavonske županije.

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe u sljedećim djelatnostima i područjima:

 • kulturno-umjetnički amaterizam,
 • dramska i plesna umjetnost,
 • glazbena i glazbeno-scenska umjetnost,
 • književnost,
 • vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura,
 • interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse,
 • digitalnu umjetnost i
 • audio vizualnu djelatnost.

 

Prihvatljivi troškovi su:

 • materijal i usluge za aktivnosti,
 • troškovi tiskanja, medijskog oglašavanja i promidžbe,
 • organizacija obrazovnih aktivnosti i okruglih stolova, edukacija,
 • troškovi nabave opreme nužne za provedbu Programa,
 • troškovi reprezentacije vezani za organizaciju programskih odnosno projektnih aktivnosti,
 • troškovi prijevoza na natjecanja i smotre i smještaja,
 • troškovi stručnih osoba angažiranih na Programu,
 • ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti Programa.

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom Programu je 1.130,18 kuna, odnosno 150,00 eura, a najveći iznos po pojedinom Programu je 97.948,50 kuna, odnosno 13.000,00 eura.

Prijedlozi Programa dostavljaju se na propisanim obrascima i sa svom dodatnom dokumentacijom elektroničkom poštom ili u papirnatom obliku i to:

 • Elektroničkim putem na e-mail adresu: pisarnica@pszupanija.hr.
 • Papirnatom obliku na adresu: Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Županijska 7, 34 000 Požega, s naznakom „Prijava za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije u 2023.“

 

Rok za podnošenje prijava je od 3. listopada do 2. studenog 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content