Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Predškolske ustanove, osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

Rok za prijavu

31 prosinca, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za poticanje čitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj

Predmet natječaja

Prema Nacionalnoj strategiji poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine (2017.), a u svrhu razvijanja čitalačke pismenosti te poticanja djece i mladih na aktivno i kritičko čitanje, kao i prema Akcijskom planu provedbe Nacionalne strategije za poticanje čitanja u 2021. godini, 2. cilju – Razvijati čitalačku pismenost i poticati čitatelja na aktivno i kritičko čitanje, 2.1. Osmisliti i provoditi programe poticanja čitanja djeci rane i predškolske dobi i 2.2. Osmisliti i provoditi programe poticanja čitanja u školskoj dobi (osnovna i srednja škola), Ministarstvo objavljuje Javni poziv te dostavu radova djece i učenika o pročitanim knjigama iz područja:

  • popularne znanosti i
  • održivoga razvoja.

 

Na Javni poziv mogu se prijaviti grupni radovi djece i učenika u obliku: videozapisa, stripa, plakata, priče i ostalih načina izražavanja. Nakon završetka Javnoga poziva bit će odabrano pet najboljih radova u svakoj od ovih triju kategorija:

  • predškolske ustanove;
  • osnovne škole;
  • srednje škole.

 

Svaki prijavljeni rad mora imati koordinatora/icu, odnosno osobu koja prijavljuje radove.

Radovi se izrađuju i prijavljuju kao grupni rad djece ili učenika.

Uz prijavljene radove obvezno je ispuniti i Prijavnicu na Javni poziv za poticanje čitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj.

Javni poziv otvoren je od 15. listopada do 31. prosinca 2021. godine.

Radovi i prijavnica dostavljaju se na elektroničku adresu: 2021-godina-citanja@mzo.hr.

Objavljeni natječaj

Skip to content