Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pojedinci, organizacije i institucije

Rok za prijavu

30 lipnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba za 2021. godinu

Predmet natječaja

Predmet Javnoga poziva je prikupljanje prijava za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba.

Glavni je cilj Nagrade isticanjem i promoviranjem životnih primjera odraslih polaznika različitih programa i oblika učenja potaknuti i motivirati sve građane/ke u Republici Hrvatskoj da se uključe u neki oblik učenja i obrazovanja.

Nagrada se sastoji od male skulpture, povelje i vaučera za besplatno pohađanje programa obrazovanja po izboru dobitnika. Vaučer za obrazovni program glasi isključivo na ime dobitnika Nagrade. Nagrada će biti dodijeljena pojedincima, i to za tri osobe ukupno.

Za kandidate mogu biti predloženi svi pojedinci, državljani Republike Hrvatske, koji su sudjelovali i ostvarili rezultate u različitim aktivnostima obrazovanja, odnosno učenja (formalnog, neformalnog i informalnog), a rezultat su osobne inicijative te su ostvareni u posljednjih pet godina, neovisno o dobi, spolu, razini prethodno stečenoga formalnog obrazovanja, socijalnome statusu ili nekim drugim obilježjima.

Pozivaju se pojedinci, organizacije i institucije da dostave prijedloge kandidata za Nagradu u pisanom obliku na elektroničku adresu: ksenija.banovic@asoo.hr ili adresu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Garićgradska ulica 18, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za nagradu Maslačak znanja“ i to putem službenog obrasca. Obrazac za prijavu kandidata dostupan je na mrežnim stranicama www.asoo.hr. Ista osoba, organizacija ili institucija može prijaviti jednu ili više osoba.

Odabir kandidata kojima će se dodijeliti Nagrada obavit će se na temelju sljedećih kriterija:

  • iznimnost aktivnosti učenja/obrazovanja u smislu opsega aktivnosti i napretka;
  • zapreke koje je kandidat morao svladati kako bi pristupio ili završio aktivnost učenja/obrazovanja;
  • važno životno postignuće kandidata koje je rezultat te aktivnosti učenja/obrazovanja;
  • pozitivan učinak te aktivnosti učenja/obrazovanja na druge u smislu obogaćivanja njihova znanja ili nekih drugih pozitivnih promjena u okolini.

 

Priče prijavljenih kandidata moraju biti provjerljive i točne.

Imena dobitnika Nagrade bit će objavljena na stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Dobitnik Nagrade mora dati dopuštenje u pisanom obliku za korištenje njegova/njezina imena/priče u medijima i drugim promotivnim aktivnostima.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u pisanome obliku, a moraju biti dostavljeni najkasnije do 30. lipnja 2021. godine, s naznakom „Za nagradu Maslačak znanja“ na elektroničku adresu: ksenija.banovic@asoo.hr ili na adresu: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Garićgradska ulica 18, 10 000 Zagreb.

Objavljeni natječaj

Skip to content