Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Osnovne i srednje škole te učenički domovi

Rok za prijavu

21 travnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2023./2024.

Predmet natječaja

Predmet javnog poziva je dodjela Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2023./2024. za postignuća učenika u promicanju tolerancije, humanog i nenasilnog ponašanja te pozitivnog odnosa među učenicima i odraslim osobama.

Nagrada se dodjeljuje jednom učeniku/jednoj učenici osnovne škole i jednom učeniku/jednoj učenici srednje škole.

Škola koju pohađa i/ili učenički dom u kojem je smješten nagrađeni učenik/nagrađena učenica dobiva posebno priznanje.

Posebno priznanje može se dodijeliti i jednom učeniku/učenici osnovne škole i jednom učeniku/učenici srednje škole.

Pozivaju se sve osnovne i srednje škole te učenički domovi da dostave prijedloge za dodjelu Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2023./2024.

U obrazloženju prijedloga potrebno je navesti na koji način i koliko je učenik/učenica angažiran/angažirana te od čega se sastoji njegov/njezin doprinos i sl. Uz prijedlog za dodjelu Nagrade potrebno je priložiti potvrdu o upisu u školu i/ili smještaju u učenički dom.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u pisanome obliku i zatvorenoj omotnici najkasnije do 21. travnja 2024. godine na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom: Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za šk. g. 2023./2024., a dokumentacija i podaci dostavljaju se u elektroničkome obliku na adresu: nagrada.lukaritz@mzo.hr.

Objavljeni natječaj

Skip to content