Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo prijave na Javni poziv imaju ustanove iz sustava znanstvene djelatnosti, organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva pod uvjetom da su svi navedeni registrirani za nakladničku (izdavačku) djelatnost

Rok za prijavu

21 studenoga, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u 2022. godini

Predmet natječaja

Predmet Javnoga poziva

  • Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će otkupljivati znanstvene knjige i visokoškolske udžbenike koji su objavljeni 2019., 2020. i 2021. godine u svrhu povećanja njihove dostupnosti u knjižnicama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Otkupljene knjige namijenjene su popunjavanju sveukupne građe koju knjižnice iz sustava znanosti i visokog obrazovanja posjeduju i daju na korištenje.

 

Znanstvenom knjigom se, u smislu prvoga stavka, smatra:

  • znanstvena autorska knjiga jednog ili više autora koja donosi rezultate znanstvenih istraživanja,
  • znanstvena urednička knjiga (zbirka tekstova jednog ili više autora, zbornik sa znanstvenoga skupa i sl.),
  • znanstveno referentno djelo: enciklopedija, leksikon, rječnik, gramatika, pravopis, priručnik, povijesni pregled, arhivska građa i sl.,
  • kritičko izdanje djela prema izvorniku, djelo na starohrvatskome i obrada starohrvatskih (staroslavenskih) jezika,
  • djelo za promicanje znanosti (znanstveno-popularno djelo).

 

Pravo prijave na Javni poziv imaju ustanove iz sustava znanstvene djelatnosti, organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva pod uvjetom da su svi navedeni registrirani za nakladničku (izdavačku) djelatnost.

Knjige koje nakladnik ponudi na otkup Ministarstvu moraju se prethodno nalaziti u slobodnoj prodaji i/ili biti dostupne krajnjim kupcima u knjižarama, odnosno putem uobičajenih prodajnih kanala raspoloživih u Republici Hrvatskoj.

Otkupljivat će se samo izdanja nakladnika koji se pridržavaju odredbi Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige i koji su dostavili obvezne primjerke prijavljenog izdanja Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske, a prihvatljiv trošak je maloprodajna cijena knjige otisnuta na vanjskoj korici knjige i koja je identična cijeni navedenoj u zahtjevu.

Iznos pojedinog otkupa čini zbroj umnožaka broja otkupljenih primjeraka te maloprodajne cijene knjige, a jedan nakladnik može podnijeti prijavu za maksimalno 20 naslova znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika.

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju treba dostaviti:

  • u tiskanom obliku na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za znanost i tehnologiju, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb s naznakom „Javni poziv za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u 2022. godini“,
  • elektroničkim putem: kao Word dokument Obrazac 1 potrebno je poslati na elektroničku adresu np-knjige@mzo.hr.

 

Zahtjevi se podnose zaključno s danom 21. studenoga 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content