Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Rok za prijavu

31 prosinca, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja sredstvima pomoći jedinicama lokalne samouprave za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) u svrhu zaštite okoliša i njegovih sastavnica, te sprečavanja negativnog utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš.

Svrha Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš je provedba mjere i aktivnosti propisane Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (Mjera 4.5. sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš).

Cilj Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš kako bi se uklonio negativan utjecaj i omogućio povrat okoliša u prirodno stanje, te stvorili preduvjeti za sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave koje:

  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske;
  • podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog Poziva;
  • koje dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome Javnom pozivu;
  • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu;
  • nemaju poslovne račune u blokadi;
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave;
  • koje prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i radova na sanaciji lokacije za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom.

 

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda u udjelu:

  • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske  i u prvoj skupini otoka;
  • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje;
  • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

 

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kn.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po Javnom pozivu osiguran je Odlukom o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2021. godini te iznosi 28.000.000,00 kuna.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2021. ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Objavljeni natječaj

Skip to content