Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Odgojno-obrazovni radnici, odnosno nastavnici srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji su zaposleni na neodređeno puno radno vrijeme te su zainteresirani za rad u navedenoj Europskoj školi

Rok za prijavu

19 svibnja, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za izbor nastavnika za rad u Europskim školama

Predmet natječaja

Javni poziv objavljuje se za rad u nastavi u Europskim školama, na određeno vrijeme, na 9 godina, a iznimno do 12 godina sukladno propisima Europskih škola.

Na Javni poziv mogu se javiti odgojno-obrazovni radnici i to nastavnici srednjih škola u Republici Hrvatskoj zaposleni na neodređeno puno radno vrijeme.

Javni poziv objavljuje se za rad u nastavi na radnome mjestu u:

Europskoj školi u Bruxellesu (BXL IV), Belgija

  • Nastavnik engleskog jezika i hrvatskog jezika – 1 izvršitelj

 

Nastavnik će poučavati engleski jezik kao strani jezik za učenike na srednjoškolskoj razini, a hrvatski jezik kao materinski jezik na srednjoškolskoj razini. Dob srednjoškolaca u Europskim školama je od 11 do 17 godina. Za poučavanje engleskog jezika i hrvatskog jezika potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja te iskustvo u radu s djecom srednjoškolske dobi.

Misija Europskih škola jest pružiti višejezično i multikulturno obrazovanje za djecu vrtićke dobi, učenike osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. One su ponajprije usmjerene na djecu osoblja europskih institucija. Primarna svrha Europskih škola je obrazovati djecu na njihovu materinskom jeziku s obzirom na to u svakoj školi postoji nekoliko jezičnih sekcija u kojima se jedinstveni program provodi u dijelu jezika istog kurikuluma.

U Europskim školama rade učitelji i nastavnici koje su na rad uputile države članice. Drugi obrazovni radnici (savjetodavni radnici, knjižničari), ravnatelji i pomoćnici ravnatelja također su upućeni na isti način.

Kandidati koji se prijavljuju na Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • imati hrvatsko državljanstvo,
  • imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja za nastavnika engleskog i hrvatskog jezika u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20),
  • imati radni odnos u srednjoj školi u Republici Hrvatskoj na neodređeno puno radno vrijeme,
  • imati položen stručni ispit.

 

Poželjno je imati iskustvo u radu s djecom s posebnim potrebama, iskustvo u radu s dobno heterogenim skupinama te iskustvo u korištenju informacijske i komunikacijske tehnologije.

Rad u Europskoj školi započinje početkom školske godine 2023./2024.

Prijave na Javni poziv podnose se do 19. svibnja 2023. godine, na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom „Javni poziv za izbor nastavnika i pedagoškog savjetnika za rad u Europskim školama“.

Objavljeni natječaj

Skip to content