Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Na Javni poziv mogu se javiti odgojno-obrazovni radnici i to: nastavnici srednjih škola te stručni suradnici (pedagog) u srednjim školama u Republici Hrvatskoj

Rok za prijavu

16 veljače, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za izbor nastavnika i pedagoškog savjetnika za rad u Europskim školama

Predmet natječaja

Misija Europskih škola jest pružiti višejezično i multikulturno obrazovanje za djecu vrtićke dobi, učenike osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. One su ponajprije usmjerene na djecu osoblja europskih institucija. Primarna svrha Europskih škola je obrazovati djecu na njihovu materinskom jeziku te s obzirom na to u svakoj školi postoji nekoliko jezičnih sekcija u kojima se jedinstveni program provodi u dijelu jezika istog kurikuluma.

Javni poziv objavljuje se za rad u nastavi u Europskim školama, na određeno vrijeme, na 9 godina, a iznimno do 12 godina sukladno propisima Europskih škola.

Na Javni poziv mogu se javiti odgojno-obrazovni radnici i to: nastavnici srednjih škola te stručni suradnici (pedagog) u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zaposleni na neodređeno puno radno vrijeme.

Javni poziv objavljuje se za rad u nastavi na radnim mjestima u sljedećim školama:

  • Europska škola u Bruxellesu (BXL IV), Belgija: nastavnik engleskog jezika i hrvatskog jezika – 1 izvršitelj.
  • Europska škola u Vareseu, Italija: pedagoški savjetnik (komunikacija se održava na engleskom i njemačkom ili francuskom jeziku) – 1 izvršitelj.

 

Obrazovni zadaci ostvaruju se u odnosu s učenicima, nastavnicima, roditeljima i upravom škole te se odnose na:

  • osiguravanje brige za učenike; biti na raspolaganju učenicima i saslušati njihove probleme/pitanja,
  • proaktivnu ulogu u rješavanju različitih problema/discipline itd. koji se tiču učenika,
  • pomoć ravnateljima/razrednicima i predmetnim nastavnicima u brizi za dobrobit i disciplinu te probleme učenika izvan učionice.

 

Kandidati koji se prijavljuju na Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • imati hrvatsko državljanstvo,
  • imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja za nastavnika ili stručnog suradnika pedagoga u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20),
  • imati radni odnos u srednjoj školi u Republici Hrvatskoj na neodređeno vrijeme,
  • imati položen stručni ispit.

 

Poželjno je imati iskustvo u radu s djecom s posebnim potrebama, iskustvo u radu s dobno heterogenim skupinama te iskustvo u korištenju informacijske i komunikacijske tehnologije.

Prijave na Javni poziv podnose se do 16. veljače 2023. godine, na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb s naznakom „Javni poziv za izbor nastavnika i pedagoškog savjetnika za rad u Europskim školama“.

Objavljeni natječaj

Skip to content