Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Ustanova za obrazovanje odraslih

Rok za prijavu

28 ožujka, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u povjerenstvima za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih u okviru ESF-ovog projekta ”Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih”

Predmet natječaja

Javni poziv raspisuje se s ciljem odabira stručnjaka vanjskih vrednovatelja ustanova za obrazovanje odraslih te uspostave baze stručnjaka za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih.

Stručnjaci koji na temelju ovog Javnog poziva budu upisani u bazu stručnjaka za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih, na temelju odluke ravnatelja Agencije mogu biti imenovani članovima stručnih povjerenstava za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih.

Stručno povjerenstvo za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih sastoji se od:

 • tri člana (predsjednik povjerenstva i dva člana povjerenstva)
 • od kojih barem dva člana imaju iskustvo rada u sustavu obrazovanja odraslih, a
 • barem jedan od njih dvoje ima iskustvo rada u nastavi u obrazovanju odraslih.

 

Obveze članova povjerenstva uključuju:

 • proučavanje dokumentacije dostavljene po Agenciji (izvješća o samovrednovanju, dokumentacije koju su dostavile ustanove, standarda kvalitete, priručnika o kvaliteti i dr.),
 • sudjelovanje u edukaciji vanjskih vrednovatelja koju organizira Agencija,
 • sudjelovanje na svim sastancima povjerenstva,
 • sudjelovanje u posjeti ustanovi za obrazovanje odraslih prema unaprijed utvrđenom protokolu posjeta,
 • stručno vrednovanje ustanove za obrazovanje odraslih prema standardima kvalitete,
 • sudjelovanje u izradi završnog izvješća,
 • sudjelovanje u donošenju ocjene kvalitete ustanova za obrazovanje odraslih sukladno smjernicama za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih,
 • sudjelovanje u izrađivanju preporuka za daljnja unaprjeđenja ustanova,
 • pridržavanje svih zadanih rokova,
 • suradnja i komunikacija s Agencijom.

 

Obveze predsjednika povjerenstva dodatno uključuju:

 • koordiniranje rada članova  povjerenstva,
 • sazivanje i vođenje sastanaka povjerenstva,
 • vođenje završnog sastanka s upravom i/ili ravnateljem ustanove,
 • osiguravanje točnosti, potpunosti i ujednačenosti završnog izvješća,
 • dostavu završnog izvješća Agenciji.

 

Angažman stručnjaka vanjskih vrednovatelja planiran je tijekom 2022. godine. Stručnjaci koji budu imenovani članovima stručnih povjerenstava za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih provest će najmanje jedno, a najviše pet stručnih vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih.

Imenovani stručnjaci primit će odgovarajuću financijsku naknadu za rad u skladu s Odlukom o iznosu naknade za usluge vanjskih stručnjaka na ESF projektima od 3.1.2018. godine. Iznos naknade utvrdit će se za svakog stručnjaka ugovorom o djelu, ovisno o broju dana potrebnom za izvršavanje obveza koje su predmet ovog Poziva te radnom iskustvu kandidata. Naknada će biti isplaćena u roku od 15 dana nakon urednog izvršenja svih ugovorenih obveza, odnosno u roku od 15 dana od dana prihvaćanja završnog izvješća dostavljenog Agenciji.

Predviđeno je 7 dana rada za člana Povjerenstva, odnosno 9 dana rada za predsjednika Povjerenstva, a naknada će se isplatiti u visini od:

 • 720,00 kn neto po danu rada (ako prijavljeni stručnjak priloženom dokumentacijom dokaže više od 8 godina radnog iskustva),
 • 560,00 kn neto po danu rada (ako prijavljeni stručnjak priloženom dokumentacijom dokaže  5 do 8 godina radnog iskustva) ili
 • 400,00 kn neto po danu rada (ako prijavljeni stručnjak priloženom dokumentacijom dokaže manje od 5 godina radnog iskustva).

 

Agencija će podmiriti troškove prijevoza i, po potrebi, smještaja pod uvjetom da je udaljenost između prebivališta/prijavljenog boravišta stručnjaka i mjesta izvršavanja obveze najmanje 30 kilometara.

Kandidati za vanjskog vrednovatelja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij, ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • iskustvo rada u području osiguravanja kvalitete i/ili iskustvo rada u nastavi u obrazovanju odraslih.

 

Svi kandidati čije prijave zadovoljavaju uvjete i koji su ostvarili najmanje 80 bodova bit će upisani u bazu stručnjaka za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih. Upis kandidata u bazu stručnjaka ne obvezuje Agenciju na angažiranje stručnjaka.

Rok za dostavu prijava je 28. ožujka 2022. godine do 16:00 sati.

Prijave se podnose elektroničkom poštom na e-adresu: andrea.kovacevic@asoo.hr.

Objavljeni natječaj

Skip to content