Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Rok za prijavu

15 lipnja, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za mjesto asistenta u nastavi hrvatskoga jezika u Austriji u školskoj godini 2023./2024.

Predmet natječaja

Javni poziv raspisuje se za rad u Gradišću s učenicima pripadnicima hrvatske nacionalne manjine u Austriji, u dvojezičnim školama koje provode redovitu nastavu prema obrazovnome programu Republike Austrije na hrvatskome jeziku.

Radni odnos zasniva se u Austriji od 1. listopada 2023. do 1. svibnja 2024. godine, s mogućnošću produženja u maksimalnome ukupnom trajanju do četiri godine.

Uvjeti rada asistenata:

 • obrazac za iskaz interesa kandidati su obvezni popuniti i vlastoručno potpisati;
 • asistenti rade 13 sati nastave hrvatskoga jezika tjedno u dvojezičnim školama;
 • radi se prema austrijskome kurikulumu za dvojezične škole i prema uputama mentora;
 • nisu samostalni u radu, nego u školama dobivaju mentore s kojima usko surađuju;
 • nisu zaposlenici Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, nego sklapaju ugovor o radu u Austriji i dobivaju plaću od austrijske strane (oko 1.000 eura neto mjesečno);
 • radni odnos zasniva se od 1. listopada do 31. svibnja (ljeti neplaćeni prekid od 4 mjeseca);
 • ministarstvo znanosti i obrazovanja snosi troškove puta odlaska u Austriju i povratka u Republiku Hrvatsku jednom godišnje;
 • za vrijeme rada u Austriji asistenti su zdravstveno osigurani;
 • radni staž u Hrvatskoj može se naknadno regulirati ishođenjem potvrde austrijskoga mirovinskog osiguranja nakon završetka mandata;
 • znanje njemačkoga nije presudno, no prednost imaju kandidati koji su studirali i njemački i hrvatski jezik.

 

Dodatne informacije o radu jezičnih asistenata u Austriji dostupne su na poveznici.

Kandidati koji se prijavljuju na javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • za rad u obrazovnoj ustanovi u Austriji potrebno je imati važeću EU digitalnu COVID potvrdu i potvrdu o nekažnjavanju;
 • potrebno je imati hrvatsko državljanstvo;
 • potrebno je imati odgovarajuću razinu obrazovanja – minimalno sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) ili sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) hrvatskoga jezika i književnosti.

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži vlastoručno potpisan obrazac za prijavu s upisanim traženim podacima i priloge navedene u javnome pozivu.

Iskazi interesa podnosi se u elektroničkome obliku na adresu: pisarnica@mzo.hr ili u papirnatome obliku poštom na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodnu suradnju, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

Rok za slanje iskaza interesa otvoren je do 15. lipnja 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content