Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljiv podnositelj prijave na ovaj Javni poziv je: mali šumoposjednik u skladu s člankom 14. stavkom 3. Zakona o šumama (,,NN br.: 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20 i 101/23) koji ima šumu i/ili šumsko zemljište na području katastarske općine u kojoj se cesta nalazi i udruga privatnih šumoposjednika upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

Rok za prijavu

29 prosinca, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2024.

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika na području Republike Hrvatske.

Prihvatljiv podnositelj prijave na ovaj Javni poziv je:

  • mali šumoposjednik u skladu s člankom 14. stavkom 3. Zakona o šumama (,,NN br.: 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20 i 101/23) koji ima šumu i/ili šumsko zemljište na području katastarske općine u kojoj se cesta nalazi i
  • udruga privatnih šumoposjednika upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

 

Prihvatljiva su ulaganja u radove održavanja ceste šire od 3 m koja ima gornji stroj od kamena ili tucanika.

Neprihvatljiva su ulaganja u radove održavanja:

  • cesta dužine kraće od 300 metara;
  • cesta koja je javno dobro, proteže se na dvije ili više katastarskih čestica i duža je od 2.000 metara;
  • cesta s pristupnim dijelom na katastarskim česticama koje nisu šuma ili šumsko zemljište i čiji dio je duži od 1/3 njezine ukupne dužine
  • cesta koja prolazi kroz šume u vlasništvu Republike Hrvatske.

 

Prijava se dostavlja poštom na adresu Ministarstvo poljoprivrede uz naznaku „Javni poziv za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2024.“.

Rok za podnošenje prijave istječe 29. prosinca 2023. u 12:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content