Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge čije je primarno djelovanje usmjereno na pružanje potpore slijepim i slabovidnim učenicima i studentima u odgojno-obrazovnim ustanovama i visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

Rok za prijavu

17 svibnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2024./2025.

Predmet natječaja

Predmet Javnoga poziva je financiranje projekata prilagodbe i izrade udžbenika i drugih obrazovnih materijala na Brailleovu pismu i uvećanome tisku za potrebe slijepih i slabovidnih učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama te prilagodba udžbenika, edukativnih i didaktičkih materijala, kao i literature prijeko potrebne slijepim i slabovidnim studentima za školsku/akademsku godinu 2024./2025.

Prioriteti prijave na Javni poziv ima udruga:

  • koja je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje na području Republike Hrvatske;
  • čije je primarno djelovanje usmjereno na pružanje potpore slijepim i slabovidnim učenicima i studentima u odgojno-obrazovnim ustanovama i visokim učilištima u Republici Hrvatskoj;
  • koja ima najmanje jednog suradnika osobu odgovarajuće kvalifikacije (edukator-rehabilitator), a ostali suradnici odgovarajuće kompetencije i najmanje pet (5) godina specifičnog iskustva potrebnog za realizaciju aktivnosti prilagodbe i izrade udžbenika i drugih materijala primjerenih potrebama slijepih i slabovidnih učenika i studenata;
  • koja u projektno partnerstvo uključuje odgojno-obrazovnu ustanovu, a može uključiti i dodatne partnere koji djeluju u području obrazovanja, javne ustanove, nakladničke kuće, organizacije civilnog društva te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • koja u svoj rad uključuje volontere i/ili studente;
  • koja na provedbi projekta namjerava zapošljavati nezaposlene osobe odgovarajuće kvalifikacije, s iskustvom u području prilagodbe, o čemu prilažu Izjavu o namjeri zapošljavanja. Prednost imaju osobe s invaliditetom s odgovarajućom kvalifikacijom i iskustvom.

 

Ministarstvo planira na temelju provedenoga Javnog poziva udrugama s najboljim projektima dodijeliti iznos do 400.000,00 eura, ovisno o priljevu sredstava iz prihoda od igara na sreću.

Najmanji iznos koji prijavitelj može zatražiti za dotisak na brajici/digitalnome obliku i prethodno prilagođene udžbenike je 670 eura, a najviši iznos po projektu do 25.000,00 eura.

Udruga može prijaviti projekt za osiguranje pristupačnosti, prilagodbu i izradu udžbenika/literature, koji do sada nisu financirani ili dostupni, te dotisak postojećih nastavnih sredstava za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i/ili studenata koji pohađaju odgojno-obrazovne ustanove/visoka učilišta u sljedećim područjima:

  • Osnovna škola
  • Srednja škola
  • Visoka učilišta.

 

Navedenu obveznu natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti najkasnije do 17. svibnja 2024. godine na adresu elektroničke pošte: udzbenici@mzo.hr s naznakom: „Javni poziv za financiranje projekata – prilagodba i izrada udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2024./2025.“.

Objavljeni natječaj

Skip to content